Pengene skal redusere fattigdom blant barn i familier som mottar sosialstønad, og er et ledd i gjennomføringen av regjeringens tiltaksplan mot fattigdom.

De 11,4 millioner kronene skal fordeles mellom 34 kommuner og bydeler rundt om i landet.