På tiltalepunktet som omhandlar valdtekt, nekta han straffeskuld.

Det var ein lågmælt og tydeleg prega mann som inntok tiltalebenken i Sogndal. Med seinka blikk skjulte han andletet i hendene framfor det massive pressekorpset, med forsvararen Herman Hoff på si høgre side og to tolkar på venstre.

Før tingrettsdommar Steinar Velle las opp tiltalen, tok forsvarar Herman Hoff ordet og varsla eit krav om at tiltalens post to ikkje kan behandlast. Dette er tiltalepunktet som omhandlar valdtekt og mishandling av Karterudseter.

— Etter Schengen-avtalen og europeiske utleveringsavtalar har ikkje norske styresmakter høve til å tiltale min klient for valdtekt. Dette framgår av dokument som eg mottok seint fredag ettermiddag, sa advokat Herman Hoff, som er forsvarar for den drapstiltalte Hassan Samriye Hashin i Sogndal.

Den overraskande vendinga kom straks etter at Hashin hadde erkjent straffeskuld for drapet, men nekta seg skuldig i punktet som omhandlar valdtekt på folkehøgskulestudenten Hedda Karterudseter.

— Eg krev tiltalepunkt nummer to blir avvist i medhald av straffeprosesslova, sa Hoff, som gav ein lengre utgreiing om den juridiske og formelle bakgrunnen for kravet.

Bt.no kjem tilbake med meir.

<b>I RETTEN:</b> Rettssaka etter Sogndal-drapet starta i Sogn tingrett mandag. Fra venstre: politiadvokat Knut Broberg, aktor Bjørn Kristian Soknes og forsvarar John Knapstad.
Øystein Torheim
<b>OVERRASKANDE:</b> Forsvarar Jahn Knapstad hevdar at norske styresmakter ikkje har høve til å tiltale klienten hans for valdtekt.
Øystein Torheim
<b>DREPT:</b> Hedda Karterudseter ble funnet drept på hybelen sin i Sogndal 28. oktober i fjor.
Privat