BT kjenner til at politiet for vel tre uker siden endret 31-åringens status fra vitne til mistenkt. Politiet fikk ikke mannens forklaringer til å stemme med faktiske opplysninger. Spesielt gjaldt dette bevegelser til broren og kontakten 31-åringen hadde med ham.

Mangler drapsvåpen

Den 25 år gamle broren tilsto som kjent drapet på Løtvedt, men tok sitt eget liv på cellen i Bergen fengsel kort tid etter, uten at politiet hadde fått en fullstendig forklaring. Heller ikke en forklaring om motivet bak drapet på 59-åringen. 25-åringen ga opplysninger om hva han brukte som drapsvåpen og hvor det ble kastet, men gjenstanden er ikke funnet.

31-åringen som nå er i politiets søkelys, var husvert til drapsofferet og hadde vært i en langvarig og betent konflikt med Løtvedt. Det var derfor ikke unaturlig at politiet fattet interesse for ham.

— Vi har en rekke ubesvarte spørsmål og ønsker nye avhør av husverten, sier politiinspektør Svein Erik Krogvold i Hordaland politidistrikt til BT.

— Har han alibi for drapstidspunktet?

— Det vil jeg ikke kommentere, svarer Krogvold.

BT kjenner til at husvertens kone har gitt ektemannen alibi for drapstidspunktet.

- Løy i avhør

Krogvold bekrefter at husverten er tatt i usannheter på flere punkter.

— Jeg vil ikke gå inn på hvilke opplysninger dette dreier seg om, men vi mener de er sentrale for saken, sier Krogvold.

BT kjenner til at husverten skal ha forklart seg uriktig om sin kontakt med broren, både per telefon og når han befant seg på Solsmittet på Toppe.

— Det er et lengre tidsrom vi ønsker å stille spørsmål om til husverten. Han har en viktig rolle i forhold til å belyse denne saken best mulig, sier Krogvold.

Kritisk til politiet

31-åringen, som står på liste til årets kommunevalg, synes politiets opptreden i saken er svært ubehagelig og er lei av utspørringen. Han har derfor bedt om å få status som siktet.

— Vi har gått med på å fortsette avhøret som ikke ble avsluttet mandag. Ønsker politiet ytterligere avhør, har vi bedt om at han får status som siktet, sier husvertens advokat, Helge Wesenberg, til BT.

Han mener det er viktig å understreke at hans klient ikke er mistenkt for drap.

Husverten har vært i en svært presset situasjon. Først krangelen med Løtvedt, så drapet og sist brorens bortgang.

Den mistenkte 31-åringen vil ikke kommentere den pågående saken mot ham overfor Bergens Tidende.

Følger ett spor

Drapsetterforskerne i Åsane jobber fortsatt for fullt med saken. Det virker å være bare ett spor som er interessant: husvertens rolle.

— Selv om vi har en tilståelse er det viktig å avklare om andre direkte eller indirekte har vært involvert i saken. Broren er et viktig element i den forbindelse, sier Krogvold.

Han registrerer kravet til 31-åringens advokat om at det må tas ut en formell siktelse.

— Vi har avtalt et nytt avhør. Det som kommer ut av det, vil være avgjørende for hvordan vi forholder oss videre, sier Krogvold.