Med to lister og en foreløpig valgdeltakelse på under én prosent teller virkelig hver stemme. Søndag avsluttes menighetsrådsvalget i Bergen Domkirke menighet. Frem til det fortsetter valgkampen med annonser, brev, flygesedler, leserinnlegg og jungeltelegraf.

— Vi mener vår politikk vitaliserer kirken i indre Bergen by. Vi ønsker ikke å tråkke noen på tærne, men det må noen endringer til. På noen områder større endringer, sier listetopp på «Samlingslisten», Otto Grønner.

De tolv personene på hans liste vil videreføre de fire bergenskirkene Domkirken, Mariakirken, Johanneskirken og Nykirken under ett menighetsråd. Grønners rival har andre planer.

— Vi vil få tilbake tilhørigheten. Folk skal kunne si at «dette er min kirke». Mange sier nå at det er blitt for langt å gå når det arrangeres fellesgudstjenester i én kirke, sier Rolf Eriksen, som står øverst på «kirkenærhetslisten».

Frykter ungdomsflukt

Jan Frode Sandvik jobber som prosjektleder for trosopplæring i menigheten som huser fire aktive sentrumskirker. Han sier ungdomsarbeidet har blomstret etter kirkesammenslåingen.

— Før valgte tre av ti ungdommer i området å konfirmere seg i kirken. Nå er vi oppe i syv-åtte av ti. Ungdommer synes det er gøy med store arrangementer, det er ikke så viktig at det foregår like i nærheten.

Sandvik tror at politikken til «kirkenærhetslisten» vil være negativ for barne- og ungdomsarbeidet.

Eriksen avviser skepsisen.

— Tvert imot vil vi styrke ungdomsarbeidet. Vi vil også videreføre gode fellesprosjekter, men ønsker mer ansvar til den enkelte kirke og egne gudstjenester hver søndag, sier han.

Grønner tror ikke det er mulig verken med tanke på økonomi eller menneskelige ressurser å opprettholde dagens fellesprosjekter hvis det opprettes fire ulike menighetsråd.

Sjeldent med to lister

Rundt 14.500 mennesker er stemmeberettiget til menighetsrådsvalget i Bergen Domkirke menighet. Så langt har 110 gitt sin stemme.

Mange menighetsråd har mer enn nok med å fylle én liste med 15 navn.

— Av 1300 menigheter i Norge er det 10-20 som stiller med mer enn én liste, forteller informasjonssjef i Kirkerådet Dag Stange.