Det er registrert førekomst av E-colibakteriar i drikkevatnet. Fam til det føreligg fleire prøveresultat, ber kommunelegen difor om at vatnet blir kokt.

Beredskapssjef i Fjell, Arve Meidel, seier til Kystradioen det er rundt 70 husstander som får vatn frå Knarrevik vassverk.