I dag lander luftambulansen på Grønneviksøren på sørsiden av Store Lungegårdsvann. Transporttiden derfra til akuttmottaket på Haukeland er 10-15 minutter, medregnet omlasting av pasientene.

Striden om permanent helikopterlandingsplass— og base i Bergen har pågått i en årrekke. Nå har Helse Bergen søkt Luftfartstilsynet om konsesjon for landingsplass på selve sykehusområdet. Fylkesmannen og fylkeslege Helga Arianson anbefaler dette i sin høringsuttalelse.

Men fylkeslegen mener helsegevinsten av å ha både en helikopterbase og en landingsplass på sykehusområdet ikke er dokumentert godt nok. Fylkeslegen mener derimot at vertskommunen Bergen snarest må innarbeide permanent helikopterbase i arealplanene for sentrum. Arianson varsler at Fylkesmannen i Hordaland vil ta dette opp med kommunen i egen sak.