I dag kom kjennelse fra Bergen tingrett, som ga 39-åringen én million kroner i oppreisning.

Oppreisningen gis for ikke-økonomisk skade. Staten ble frifunnet for krav om å betale 39-åringen erstatning for økonomisk tap.

Bakgrunnen for saken er at mannen i tiden mellom 1978 og 1989 ble domfelt 16 ganger, for vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet og brudd på veitrafikkloven.

Han har til sammen 3022 soningsdøgn og 1395 av disse er sonet i varetekt.

Mannen ble dømt gang på gang, til tross for at han har store psykiske problemer. I 1990 fikk han diagnosen kronisk schizofreni, og han har siden 1991 vært tvangsinnlagt ved Valen Sjukehus, kun med korte avbrudd.

Rettspsykiatere har undersøkt 39-åringen, og konkludert med at han trolig var sinnssyk hele eller deler av perioden han ble straffedømt.

Advokat Ole Berg-Olsen er 39-åringens forsvarer.

Han peker på at hans klient ble straffet uten at vilkårene for straff forelå. Berg-Olsen mener at 39-åringen kunne hatt deltidsjobb dersom han ikke var blitt underlagt straffeforfølgelse. Forsvarsadvokaten la ned påstand om erstatning oppad begrenset til tre millioner og oppreisning oppad begrenset til 10 millioner.

Statsadvokaten la ned påstand om at det kun skulle betales oppreisning, oppad begrenset til 300.000.

Retten legger til grunn at straffeforfølgelsen, som kom i stedet for det helsetilbud som burde vært gitt, har påvirket 39-åringens sykdomsforløp negativt, og tilkjenner ham en million i oppreisning. For lite, mener forsvareren.

— Det er en vanskelig sak, men min klare mening er at summen er for liten. Jeg kunne godt tenke meg å få prøvd saken i en høyere rettsinstans, sier Berg-Olsen.

Han forteller at 39-åringen er glad over å ha blitt tilkjent oppreisning, men at også han synes pengesummen er for liten.

I løpet av de neste to ukene skal 39-åringen ta stilling til om han vil anke saken.