• Mediene har dekket Kristina-saken på en god måte, men dessverre har det vært noen smakløse unntak.

Det mener generalsekretær Per Edgar Kokkvold (bildet) i Norsk Presseforbund.0020

— Det verste eksempelet jeg har sett i denne saken var TV 2 som ba folk svare på spørsmålet «Bør Kristina få leve eller dø?»

— Saker som dette er ikke en del av underholdningsindustrien. De må behandles med verdighet, sier Kokkvold til BT.

Han ser mange dilemmaer rundt mediedekningen av Kristina-saken.

— Det er en svært vanskelig sak for alle som er involvert; sykehuset, mediene og aller mest faren til Kristina. På den ene side er dette svært privat. Samtidig bidrar faren og hans støttespillere til at hele landet må forholde seg til om behandlingen av jenten skal avsluttes, sier Kokkvold.

— Mener du vi nå nærmet oss en situasjon der mediene selv burde ta stilling til om hovedpersonen burde beskyttes mot ytterligere eksponering i aviser og tv?

— Jeg er generelt skeptisk til dem som sier de vet best hva som er tjener andre personer i forhold til mediene. Men det er opplagt nødvendig å bruke skjønn. Medienes rolle er ikke bare å innhente og videreformidle informasjon. De må også foreta vurderinger, ikke minst om en sak tilhører privatsfæren eller det offentlige rom, sier Kokkvold.

Generalsekretæren ser ikke noe galt i at Kristina-saken blir brettet ut og diskutert i det offentlige rom.

— Det har vært mange debatter av svært høy kvalitet om de problemstillingene denne saken representerer. Mange av mediene har trukket inn folk som på generelt grunnlag har tilført den offentlige debatten verdifull innsikt, mener Kokkvold.