— Respons Analyse står bak meningsmålingen som viser at to av tre bergensere støtter byggingen av Bybanen. Hvordan lager dere en slik meningsmåling?

— Vi trekker et tilfeldig utvalg av befolkningen i Bergen. Det er gjort slik at det skal bli representativt for befolkningen. Så ringer vi dem og stiller spørsmålene. De spurte vet ikke noe på forhånd, og de må ikke gjøre noe aktivt for å delta.

- 602 mennesker er spurt i undersøkelsen. Hvordan kan dere være sikre på at deres mening gjenspeiler oppfatningen i befolkningen generelt?

— Tilfeldig trekning er den sikreste metoden for at vi får med alle typer mennesker: unge og gamle, menn og kvinner, yrkesaktive og ikke-yrkesaktive, for eksempel. Når utvalget er tilfeldig og representativt, trengs det ikke flere folk for å få et resultat innen visse feilmarginer. Målingene foran presidentvalget i USA er for eksempel også kun basert på rundt 1000 spurte.

- Er alle bydeler representert i målingen?

— Vi legger inn en såkalt stratifisering. Det betyr at vi deler Bergen inn i fire soner, og så sikrer vi at alle blir tilstrekkelig representert. Geografisk spredning er viktig i Bergen.

- Resultatet er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen. Hva betyr det?

— Det gjøres i ettertid. Det kan være at vi for eksempel får litt for få menn, eller litt for få unge. Da teller de litt mer i undersøkelsen. Men det er marginale forskjeller, og gjøres for at resultatet skal bli mest mulig korrekt i forhold til befolkningen generelt.

- Hvor store feilmarginer er det på en slik undersøkelse?

— Det avhenger av prosenttallet. Her sier vi at resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på fire prosentpoeng begge veier.

- Betyr det at du kan garantere at det er flertall for Bybanen i befolkningen nå?

— Garantere kan man aldri. Men rent teoretisk vil resultatet i 95 av 100 undersøkelser havne mellom 62 og 70 prosent positive til Bybanen. Det er såpass stort flertall at man kan være ganske sikker.

- BT har hatt mange meningsmålinger om Bybanen de siste ti årene, men ingen har vist et så stort flertall for utbyggingen tidligere. Hvorfor tror du stemningen har snudd?

— Når den står der mer eller mindre ferdig til bruk, så tror jeg folk ser med spenning på hva som vil komme og hvordan det vil fungere. Mye av motstanden har gitt seg, selv om det fortsatt er 26 prosent som er imot.

- Kommer du til å bruke Bybanen selv?

— Jeg vet ikke. Jeg kommer i hvert fall til å prøve å se hvordan det fungerer. Det er bare fem minutter å gå for meg til nærmeste bybanestopp.

- Respons Analyse er et bergensfirma, med kontor på Møhlenpris. Fra nyttår ble dere leverandør av meningsmålinger for alle Media Norge-avisene (Aftenposten, BT, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen). Hva betyr en slik kontrakt for dere?

— Den betyr veldig mye for oss. Det er måte å holde navnet kjent. I tillegg betyr det mye for økonomien i firmaet, og for arbeidsplassene her i Bergen.