Det sier byrådsleder Monica Mæland til BT etter at fylkesmann Lars Sponheim i torsdagsavisen satte foten ned.

Han vil ikke godta en reguleringsplan med 96 nye parkeringsplasser i det planlagte bankbygget og nekter å forhandle med Bergen kommune, slik byrådslederen ba om i et brev tirsdag.

— Når han konkluderer som han gjør i avisen, ser jeg det som hensiktsløst å ha noe møte med ham om Jonsvoll, sier Monica Mæland.

— Men vårt utgangspunkt er at vi likevel skal greie å realisere prosjektet på tross av fylkesmannen. I henhold til vedtatt reguleringsplan kan vi ta i bruk flere plasser i Klostergarasjen. Vi vil nå gå i dialog med Sparebanken Vest om å løse saken ved at de får tilgang til våre parkeringsplasser der, legger hun til.

Plasser som i dag står ledig

De 100 plassene kommunen vil kunne tilby Sparebanken Vest, står i dag ubrukt i påvente av at tilførselsveiene på Nøstet kommer på plass.

  • Det regner vi med er i orden på det tidspunktet bankbygget står ferdig, sier Mæland.

Sparebankens plan har vært å få bygget ferdig i 2013.

- Vil dere tilby banken å kjøpe disse plassene?

  • Dette er en helt ny situasjon, så jeg vil ikke være mer konkret i dag enn å si at jeg regner med det kan bli snakk om utleie.

- Viktig miljøprosjekt

- Hvorfor er det så viktig for Bergen kommune å hjelpe Sparebanken Vest?

  • Når vi er så opptatt av å løse denne saken, er det fordi det er et stort miljøprosjekt. Det skal bygges på en helt spesiell måte, og det blir det mest miljøvennlige og fremtidsrettede bygget i Bergen, kanskje i hele landet.

For det andre peker Mæland på at finansnæringen er en av de viktigste næringsklyngene i Bergen. Kommunen mener det er avgjørende å legge til rette for rammevilkår som gir næringen mulighet til å utvikle seg positivt.

  • For det tredje snakker vi om et punkt i byen som har ligget ubebygget i altfor mange år, sier byrådslederen.

Opprørt over fylkesmannen

Monica Mæland er ikke så lite opprørt over fylkesmannens behandling.

  • Han setter til side et viktig institutt, nemlig meglingsinstituttet. Det gjør at vi ikke engang kan prøve å finne en omforent løsning.

Hun mener Sponheim setter til side demokratisk vedtatte parkeringsnormer, som fylkesmannen tidligere har lagt til grunn.

  • For det tredje blander han inn køpris, en type bilrestriksjoner som både storting og regjering har vedtatt skal være opp til lokale myndigheter å avgjøre. Når han knytter det til vedtatte reguleringsplaner, er det å blande politikk og saksbehandling på en måte jeg ikke har opplevd før.
  • For oss blir det svært vanskelig når statens mann setter til side demokratisk vedtatte planer, sier Mæland.

Vil ha skriftlig beskjed

Nå vil hun skrive til fylkesmannen for å få klarlagt hvilke retningslinjer som skal legges til grunn i Bergen.

  • Vi må få skriftlig hvordan vi skal forholde oss til ham i fremtiden. Vår byutvikling er helt avhengig av at vi har forutsigbare rammer.

Mæland peker på at Bergen har vedtatt fortetting i eksisterende bebyggelse.

— Det er god miljøpolitikk. Men det blir selvsagt umulig hvis vi møter krav om at nye boliger og nye næringsbygg i sentrum skal ha null parkeringsplasser. Det vil stoppe en fornuftig byutvikling i Bergen, sier Mæland.

Hva synes du om saken? Si din mening.