Den tidligere incestanklagede Geir Sælevik (45) og hans kone har saksøkt Staten ved Justisdepartementet for nesten tre millioner kroner for tort og svie og som erstatning for mangeårige utgifter til advokat. Lastebilsjåføren fra Fitjar ble i 1994 uskyldig beskyldt for et utall groteske voldtekter av sin søster. I fjor ble han av Riksadvokaten endelig renvasket for anklagene.

Påtalemyndigheten ved førstestatsadvokat Walter Wangberg har hele tiden avvist erstatningskravet, fordi politiet hevder at Sælevik aldri har vært siktet for incest. Det til tross for at det foreligger politidokumenter hvor 45-åringen blir omtalt som siktet i sedelighetssaken.

Tilbudet

Nå vil Wangberg likevel gi Sælevik erstatning. Førstestatsadvokaten mener lidelsene som politiet har påført Sælevik bør kompenseres med 400.000 kroner.

— Jeg kan bekrefte at det har vært forsøk på forlik. Det betyr imidlertid ikke at vi har endret syn i saken. Dette var et forsøk på å få saken ut av verden. Vi forsøkte å få til en minnelig løsning, men det er ikke uttrykk for at man har kjent noe erstatningsansvar, sier Wangberg til Bergens Tidende.

I forlikstilbudet skriver førstestatsadvokaten følgende: «Med utgangspunkt i den uleilighet som Deres part er blitt påført ved mangelfull og utilfredsstillende saksbehandling fra politi og påtalemyndighetens side (...), er påtalemyndigheten av den oppfatning at det vil være rimelig om Deres part gis en økonomisk kompensasjon for disse forholdene.»

Fnyser av tilbudet

Geir Sælevik selv bare fnyser av tilbudet. Han takket umiddelbart nei.

— Dette er et skambud. 400.000 er ikke engang nok til å dekke en firedel av utgiftene jeg har hatt på saken. I tillegg er incestsaken mot meg knapt nevnt i forlikstilbudet. Jeg finner meg ikke i at det skal glattes helt over, sier Sælevik til Bergens Tidende.

— Hva gjør du dersom påtalemyndigheten kommer høyere tilbud?

— Jeg ønsker at alle overgrepene som har skjedd i saken min skal belyses i en rettssal og bli kjent for folk. Derfor er et forlik rimelig uinteressant, sier den kjempende 45-åringen.

Dermed går det mot full oppvask i rettssalen. Erstatningssaken kommer etter planen opp for Sunnhordland tingrett til høsten.

Sælevik jobber nå også for at saken hans skal bli belyst gjennom en offentlig granskning.

Justisminister Odd Einar Dørum har avvist kravet, som ble fremsatt av RV-politiker Torstein Dahle. Men flere fremtredende stortingspolitikere jobber nå for at saken skal bli belyst i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.