– Vi vil bygge små, rimelige og robuste leiligheter, sier regiondirektør i Husbanken Mabel Johansen

Sammen med Bergen kommune og de tre boligbyggelagene i Bergen, planlegger Husbanken å bygge 65 nye boliger til formålet.

Disse skal gå til grupper som har det vanskelig på boligmarkedet. Noen av boligene vil bli leid ut som kommunale utleieleiligheter, men de fleste blir lagt ut for salg til familier i etableringsfasen.

Billigere og enklere

For å få leilighetene til å bli så billig som mulig, legger Husbanken opp til at nevenyttige kan gjøre en del av byggearbeidet selv. De skal også prøve nye byggeløsninger for å holde prisen nede.

– På de tre ulike tomtene skal vi bygge med forskjellige teknikker. På den ene tomten kommer husene som ferdige moduler. På den andre kommer huset som et skall som innredes av kjøperen. Mens vi på den tredje og siste tomten kun vil satse på selvbygging, sier Johansen.

Første gang i Bergen

Det første gang et slikt samarbeid mellom Husbanken, Bergen kommune og boligbyggelagene finner sted.

– Kommunen har sagt at de stiller tomtene til disposisjon, mens Vestbo, BOB og Stor-Bergen boligbyggelag har forpliktet seg til å være utbygger på hver sin tomt. De skal også bidra til fremtidig borettslagsdrift, sier regiondirektøren.

Husbanken står for 70 prosent av finansieringen gjennom grunnlån, mens 30 prosent blir finansiert av kommunen gjennom startlån og behovsprøvde tilskudd.

I Stavanger, Meland, Sola og Lindås har lignende prosjekter med selvbygging vært en suksess.

– Våre erfaringer er veldig gode. Nylig var vi ferdig med de første boligene som vi har bygd fra grunnen av selv. Dette var enmannsboliger på 95 kvadratmeter. Disse kostet oss 1,2 millioner kroner per bolig. Verktøy og vilje er det ikke noe mangel på. Det å bygge boliger for folk flest bunner ut i politisk vilje, sier leder for selvbyggerprosjektet i Meland kommune Roar Hansen.

Tak over hodet

– Målgruppen for prosjektet er de som står i kø for å få leie kommunal bolig, eller søker startlån for kjøp av bolig. I Husbanken har vi et ønske om at flest mulig skal eie egen bolig. Med de prisene som er på markedet nå, så er det vanskelig å betjene et boliglån med en lærer eller sykepleierlønn. Hvis en er eneforsørger i tillegg, blir det nesten umulig, sier Mabel Johansen.

Hun forteller om en sterk vilje fra alle parter til å få prosjektet satt ut i livet.

– Det er stor interesse og lyst til å få til noe. Vi kan ikke sitte og se at folk ikke har tak over hodet, sier hun.

MULIG TOMT: Regiondirektør i Husbanken, Mabel Johansen, ved tomten i Øvre Sædal som kommunen har foreslått til utbygging.
Silje Robinson