— Vi ser svært alvorlig på saken. Det er første gang vi har kommet over en slik sak. Vi har jo funnet en god del andre ting, men ikke med denne alvorlighetsgraden, sier Bjørn Erik Kristiansen, fagleder for byggesaksavdelingen i Fjell kommune.

Saken som får byggesaksadministrasjons strenge blikk rettet mot seg er da også spesiell.

På Kobbholmen noen hundre meter vest av Angeltveit troner hytten. Der har den ligget i 22 år. Takst er satt til 4,2 millioner kroner, meglers prisanslag er på 4,5 millioner.

Problemet er bare at hytteeieren aldri har fått lov til å bygge.

Les også:

— Vi må stole på selger

Funnet på finn.no

— Vi fant den på finn.no via tips fra publikum, forteller Kristiansen.

Kommunen sendte hytteeierne et brev hvor de ba om dokumentasjon på at det noen gang var gitt byggeløyve til hytten.

I byggesaksavdelingens arkiver lå det nemlig en annen historie. Der står det å lese at det riktignok ble gitt tillatelse i 1983, men at dette ble påklaget av Fylkesfriluftsnemnda og endelig avvist av Miljødepartementet i 1984.

— Det er det som gjør den så alvorlig. Det forelå et endelig avslag fra Miljøverndepartementet i 1984, likevel ble hytten bygget to år senere, sier Kristiansen.

Les også:

Reagerer på megler

I sitt svarbrev til kommunen skriver hytteeieren at «det er riktig at det ikke foreligger løyve om bygging». Torsdag møttes partene.

— Vi sa hva vi tenkte og han fremla sin sak og forklarte hvorfor han hadde bygget.

— Hvorfor har han bygget?

— Det må han nesten svare for selv, men hytten er reist ulovlig og det ble konstatert på møtet.

BT har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med hytteeieren, en eldre mann fra Bergen. Mannens familie forteller at han ikke ønsker å snakke med avisen.

Mulig politianmeldelse

Nå har Fjell kommune sendt hytteeieren brev med forhåndsvarsel med pålegg om riving.

— Han får komme med svar og en eventuell søknad, så får vi se hva som skjer.

Bjørn Erik Kristiansen vil ikke spekulere i hvor store sjansene er for at hytten til syvende og sist blir revet.

— Det er vanskelig å si. Administrasjonen er ikke så glade i slike saker, men jeg regner med at den kommer til politisk behandling i kommunen og siden til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Hos Fylkesmannen kan hytteeierne neppe vente seg mye godvilje.

— Dette er en grov sak. Her er det bygget en ulovlig hytte med fullt overlegg og forsett. I tillegg er den utvidet så sent som i 2001. Heller ikke bryggen er søkt om, sier Øistein Aasland i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

— Fylkesmannen er av den oppfatning at kommunen må følge opp med varsel om riving og at det kan være aktuelt med politianmeldelse.

Kommunen har så langt ikke tatt stilling til en eventuell anmeldelse, opplyser Kristiansen i Fjell kommune.

— Vi skal ta det opp i et internt møte. Da vil videre skritt bli diskutert.

Er standsonevernet i Norge for strengt? Si din mening i kommentarfeltet under:

Odd Mehus
Odd Mehus