Savn, lojalitetskonflikter, det å bo to steder — dette er typiske utfordringer for barn som ikke bor sammen med både mor og far. Undersøkelser viser dessuten at disse ungene har større risiko for å få problemer, enten det gjelder skole, rusmidler, kriminalitet eller psykisk helse.

— Mange av disse barna har det greitt. Men andre sliter, sier HEMIL-direktør, Frode Thuen, til BT.

Voksne som har opplevd samlivsbrudd har hatt tilbud om støttegrupper i mange år. Nå er det barnas tur. Et pilotprosjekt i Bergen skal prøve å forebygge slike problemer gjennom støttegrupper for skilsmissebarn og andre unger som ikke bor sammen med begge foreldrene.

Målgruppen er barn i alderen ti til atten år. Prosjektet er et samarbeid mellom HEMIL-senteret og Bergen kommune, og kommer i gang like over påske

Kan bli et varig tilbud

— Mange tusen barn i Bergen opplever at mor og far ikke bor sammen, og dette kan få både praktiske, sosiale og følelsesmessige konsekvenser for barnet, forklarer Thuen.

— Men barn er lojale, og ønsker ikke alltid å snakke med foreldrene om det de opplever som vanskelig. I en støttegruppe kan de derimot snakke åpent med andre om det de går og tenker på, og om ting de opplever som problematisk.

Lignende støttegrupper har eksistert i Asker og Bærum i en årrekke, men tilbudet har aldri vært evaluert tidligere. Nå har imidlertid bergensprosjektet fått midler fra Norges forskningsråd for å evaluere hvordan slike grupper fungerer som forebyggende tiltak.

— Denne gruppen barn har oftere behov for oppfølging enn andre. Hvis resultatene er gode, er ønsket å gjøre dette til et varig tilbud til barn og unge i hele Bergen, sier Thuen.

Fire bydeler

Bydelene Fana, Ytrebygda, Arna og Laksevåg deltar i pilotprosjektet, og støtteruppene skal ledes av fagfolk. Hvor mange barn som kan være med og hvor mange støttegrupper som skal etableres, er uavklart foreløpig.

— Det kommer helt an på responsen, det. Men hensikten er å opprette minst én gruppe i de fire prøvebydelene, sier spesialkonsulent Anne-Lise Hornæs i byrådsavdelingen for helse og bydeler.

De fleste bydelene kommer til å sende ut informasjon om støttegruppene til foreldre gjennom skolen.