Vi er med i et nettverk som kan yte innsats på kort varsel, sier Siri Martinsen i organisasjonen NOAH For Dyrs Rettigheter til Bergens Tidende. — NOAH er tilknyttet et stort internasjonalt nettverk av organisasjoner som på kort varsel sender folk verden rundt for å redde dyr og fugler som er rammet av forurensning. I løpet av de siste årene har folk fra dette nettverket av frivillige reddet tusenvis av dyr og fugler fra den visse død. Det de gjør, er å vaske dyr og fugler for å fri dem fra forurensning som for eksempel olje, sier hun. - Vi er frustrerte over at det ikke gjøres en innsats for å redde noen av fuglene som er rammet av oljelekkasjene fra havaristen i Vatlastraumen. Å skyte oljetilgriset fugl slik vi har sett at noen gjør etter dette havariet, er etter vår mening ikke veien å gå, sier Martinsen. Hun forteller at noen av NOAH-medlemmene i Bergen har henvendt seg til Bergen kommune med tilbud om lokaler der oljetilgriset sjøfugl kan vaskes.