— Jeg er veldig usikker på hva jeg mener om tilbudet fra kommunen. Men jeg vet ikke om jeg orker en rettssak. Jeg er så skrekkelig sliten, sier Lisbeth Lindberg Strand.

Unnskyldning viktigst

Begge de to kvinnene, som har saksøkt Bergen kommune for grov omsorgssvikt, er tydelig skuffet over premissene i forlikstilbudet.

De hadde håpet og trodd at kommunen endelig ville ta ansvaret og skylden for de overgrep barn på Morgensol ble utsatt for.

— Det handler ikke bare om penger, men at kommunen erkjenner ansvar og skyld. Fortsatt nekter de å se at det er en sammenheng mellom det vi opplevde på barnehjemmet og de problemene vi siden har fått, sier den andre kvinnen, Ranveig, til Bergens Tidende.

De to har ennå ikke drøftet forlikstilbudet grundig med sin advokat.

— Jeg kan ikke uttale meg om detaljene i forhandlingsresultatet før vi vet om det blir noe forlik, sier advokat Stig Åkenes Johnsen.

Han vil ikke uttale seg om innholdet i tilbudet, som før helgen ble forelagt de to kvinnene.

Redd for nye saker

Bergens Tidende kjenner likevel til at kommunen skal ha tilbydd 725.000 kroner til hver av kvinnene, for å slippe at saken kommer opp i retten.

Flere sentrale personer i Bergen kommune har innrømmet å være livredd for å inngå et forlik som kan skape presedens. Det er trolig årsaken til at kommuneadvokaten har vært så forbeholden.

Våren 2000 inngikk Bergen kommune forlik i en parallell sak, som var noen få år yngre. Den gangen fikk Morgensol-offeret rundt 1,2 millioner kroner.

Tilbudet kommunen nå har lagt frem er betydelig lavere og kan tyde på at Ranveig og Lisbeth ikke i samme grad er blitt tatt alvorlig. Det til tross for at begge har sannsynliggjort at de er blitt utsatt for grove seksuelle overgrep og svært mangelfull omsorg.

Fikk et dårligere liv

— Hvorfor kan ikke kommunen innrømme at det ble gjort noe veldig galt ved Morgensol barnehjem, som førte til at vi og andre fikk et dårlig liv, spør Ranveig.

Hun er slett ikke sikker på om hun ønsker å godta tilbudet fra Bergen kommune.

Advokat Karstein Rye hos Kommuneadvokaten vil overhodet ikke kommentere saken.