TOR KRISTIANSEN

Nye måter å undervise på krever nye rom ved skolene.

— Vi åpner noen vegger i det gamle bygget og tar i bruk et nybygg på 900 kvadratmeter, forteller rektor Petter Tresselt ved Garnes barneskole. Onsdag ønsker han elevene velkommen til ny storstue, nye baser og bedre uteareal.

— Tilbyggene markerer en ny måte å drive skole på. Vi har reist rundt i landet, hentet impulser og bruker det beste, opplyser planlegger Magne Grostad ved Byrådsavdelingen for barnehage og skole. Flere av tilbyggene preges av mer åpne løsninger tilrettelagt for en mer spennende skole.

Mathopen skole har et nytt smalt bygg for mellomtrinnet klar om et par uker. Bjørndalsskogen skole er bygd om, tilpasset ny pedagogikk. Hjellestad skole tar i bruk eget studio, kultursal og nye baser for de eldste elevene fra 4. til 7. klasse.

Hop ungdomsskole har fått et nybygg på 1600 kvadratmeter. 10. klasse får 2. etasje til disposisjon, mens det blir elevkantine og verksteder i 1. etasje som også nærmiljøet kan dra nytte av på kveldstid.

I tillegg har Kirkevoll, Alvøen, Skeie og Krokeide skoler fått nye tilbygg. De siste tas først i bruk senere i høst.

Et skår i gleden er ødeleggelsene ved Tertnes skole. Vandalers åpning av vannkraner ved skolen forårsaket skader for en million kroner i nybygget. Det er ennå ikke klart når skadene vil være utbedret, men skolen åpner som normalt.

I tillegg var tilbygg ved fire skoler alt klart i vår. Det gjelder Eventyrskogen skole, Rothaugen skole, Nordvik skole og volleyballhallen ved Apeltun skole.