— Dette er en god dag for forebyggende kvinnehelse i Norge, sier professor Ole-Erik Iversen ved Kvinneklinikken i Bergen.

57 millioner kroner skal brukes på det nye vaksinasjonsprogrammet, og de første 11-12-åringene blir vaksinert neste høst. Men Iversen beklager at statsbudsjettet ikke åpner for innhentingsvaksinasjon av jenter opp til seksten år.

— Det er et skår i gleden. Fire årskull går glipp av vaksinen, og bare de med kunnskap og penger vil benytte seg av vaksinen, sier Iversen.

I dag anbefaler er rekke land HPV-vaksine mot livmorhalskreft.

— Australia har gått lengst. Der får begge kjønn i alderen 11-26 år tilbud om vaksine, opplyser Iversen.

Det har vært en god uke for HPV-forskningen. I går ble det kunngjort at Harald Zur Hausen, den tyske forskeren som oppdaget sammenhengen mellom livmorhalskreft og HPV (humant papillon virus), får Nobelprisen i medisin.

I dag kom meldingen at vaksinen er inne i neste års statsbudsjett.

— Dette er fornuftig og fremtidsrettet, både medisinsk og økonomisk. På sikt kan det frigjøres hender til eldreomsorg og andre oppgaver, sier Iversen.

Hvert år får 300 norske kvinner livmorhalskreft. Hundre dør av sykdommen.

Høvik, Tor