Mange har engasjert seg etter at sosialsjef i Bergenhus bydel Gitle Lunde tysdag peikte på at ein fembarnsfamilie i Bergen kan tene like godt på sosialhjelp, som om foreldra jobbar.

Lunde fryktar dei gode ordningane gjer det verre å gå frå stønad til arbeid. Han meiner fattige fortener støtte, men at det finst betre måtar enn å gje alt i form av pengar til foreldra.

Forutan tiltak for å få foreldra i arbeid, vil han ha gratis tilbod til ungane.

—  Kommunen kan sjølv vri tiltaka frå kontantutbetalingar til eksempelvis eit ungdomskort, seier Lunde, og viser til Ålesund.

«Opplevelses kortet»

I november fekk sunnmørshovudstaden besøk av kulturminister Anniken Huitfeldt, som drog der ifrå med stor tru på eit lokalt tiltak som er gjort til prøveprosjekt for heile fylket: «Opplevelseskortet».

Kortet blir gitt til barn frå 2 til 16 år etter at Nav har vurdert behovet. Kortet gjev gratis inngang på ei rekkje kultur— og aktivitetstilbod i Ålesund.

- Vi kallar låginntekt hovudkriteriet for å få kortet, men det blir gitt etter ei totalvurdering, seier Sigmund Røsås, fagleiar i kultur i Ålesund kommune.

Ikkje kopla til sosialhjelp

Røsås er forsiktig med å snakke om tildelingskriteria. Han vil ikkje det skal hefta noko negativt ved kortet.

- Vi har heile tida hatt ein profil som gjer at vi har unngått stigmatisering. Vi har bevisst profilert dette som eit aktivitets- og kulturtilbod til barn og unge som elles ikkje har tilgang på slike tilbod, seier han.

Kan ta med ein kamerat

Opplevelseskortet i Ålesund starta som eit prøveprosjekt i 2009. Dei som leverer tilboda tek rekninga ved å sleppe dei unge gratis inn, anten det er kino, leikeland, akvarium eller fotballkampar. Noko av det som har gjort kortet til ein suksess, er at ungdommane kan ta med ein venn, foreldre eller ein kamerat.

— Vi har fått tilbakemeldingar frå tenåringar om at det å kunne be ein kompis med på kino er ei god oppleving, seier han.

Det er no 60 unge som har kortet. Røsås reknar med at behovet ligg nærare 400–500. —  Vi tar ta eitt skritt om gongen, også for ikkje å trekkje for mykje vekslar på brukarstadane, seier han.

Staten interessert

- Kunne du basert deg på at eit system der brukarstadene tek rekninga om 400–500 får kortet?

—  Nei, det trur eg ikkje. I den forstand er det positivt at Kulturdepartementet interesserer seg, og løyver pengar til eit prøveprosjekt i Møre og Romsdal..

Pengane frå departementet set Fylkeskommunen i stand til å samorde ordninga i fylket, og gi gratis skyss til opplevingane.

I tillegg til Ålesund har byane Molde og Kristiansund, og fleire kommunar andre stader i landet, innført kortet.

Kva meiner du om forslaget?

KULT TILBOD: -  La barna få tilgjenge til kino, badeland, VilVite eller Akvariet, foreslår at sosialsjef Gitle Lunde. Han foreslår kjekke opplevingar for barn framfor meir pengar til sosislhjelpsmott
KULT TILBOD: -  La barna få tilgjenge til kino, badeland, VilVite eller Akvariet, foreslår at sosialsjef Gitle Lunde. Han foreslår kjekke opplevingar for barn framfor meir pengar til sosislhjelpsmott
KULT TILBOD: -  La barna få tilgjenge til kino, badeland, VilVite eller Akvariet, foreslår at sosialsjef Gitle Lunde. Han foreslår kjekke opplevingar for barn framfor meir pengar til sosislhjelpsmott