Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mente det fikk holde med ett helikopter. Dermed ble aldri Rygge flystasjon bedt om å bidra til slokkingen.

Oberst Erik Gullseth, sjef for Luftvingen på Rygge flystasjon, bekrefter overfor Bergens Tidende at de henvendte seg til Forsvarets operative hovedkommando (FOHK) på Jåttå for å tilby sin hjelp lørdag morgen.

– Vi bare minnet dem om at vi har kapasiteten. Vi synes det hadde vært hyggelig å hjelpe til. Det hadde i så fall blitt på frivillig basis, men jeg tror vi skulle fått tak i flygere, sier Gullseth.

Gratis for kommunen Skogbrannslokking er i utgangspunktet ikke Forsvarets oppgave.

– Vi kan på anmodning gi støtte dersom annen beredskap ikke er nok. Men vi har ikke noen beredskapsordning for dette, så det må skje på frivillig basis, sier presseoffiser Thom Knustad ved FOHK.

Dersom militærhelikoptre settes inn mot skogbrann, er det gratis for kommunene. Forsvaret vil i så fall regne slokkeinnsatsen som øvingsflyging. Det skjedde i Vindafjord i helgen. Samtidig som Fjell kommune kjempet mot flammene på Sotra, ble nemlig to militære helikoptre satt inn mot skogbrannen i Vindafjord.

– Vi hadde to helikoptre på det meste. De ble vi tilbudt gjennom Forsvaret, opplyser brannsjef Tor Gunnar Skaar i rogalandskommunen.

Hørte ikke et pip

Hendelsene viser at DSB ikke har rutiner for å spørre forsvaret om hjelp, og at forsvaret ikke har rutiner for å spørre DSB om de trenger hjelp. Og kommunen visste ikke at tilbudet fantes.

Steinar Nesse, rådmann og beredskapsleder i Fjell, reagerer sterkt på BTs opplysninger.

– Vi ba om ytterligere helikopterstøtte fra både Hovedredningssentralen og DSB. For meg er dette med Forsvaret helt ukjent. Hvis dette er tilfelle, begynner jeg å lure litt, sier Nesse.

Han forteller at kommunen jobbet knallhardt for å få tak i nok helikoptre.

– Hadde vi bare fått et pip om at vi kunne ringe Jåttå, hadde vi ringt med en gang. Jeg er overrasket over at vi ikke var kjent med dette. Jeg vet at den operative ledelsen jobbet i flere timer for å få helikopterstøtte.

Nesse regner med at de private helikoptrene vil koste kommunen dyrt.

– Vi snakker nok om millionbeløp. Forhåpentligvis blir det ikke mer enn mellom en og to millioner, sier han.

Krever evaluering

Nesse mener dette avslører en svikt i den nasjonale beredskapen og koordineringen ved store branner. Også lensmann Torgils Lutro mener dette punktet bør tas med i evalueringen som Fylkesmannen har bedt om fra kommunen.

Avdelingsdirektør i DSB, Finn Mørch Andersen, sier at de først fikk signaler om at Forsvaret var innstilt på å delta i skogbrann-slokking mandag morgen. Da gjaldt det Vindafjord.

– Tidligere har de vært ganske restriktive på dette. Men nå sa de at de kunne tenke seg å være med å fly, for de trengte øvingstid. De kontaktet Hovedredningssentralen og stilte to helikoptre til disposisjon, forteller Mørch Andersen.