— Tre års oppsigelsestid på en parkeringsplass er ikke så lang tid, sier senioringeniør Malvin Klemetsen i byggesaksavdelingen i Bergen kommune. Rammetillatelsen barnehagen har fått, tilsier at det skal være tilstrekkelig parkeringsplasser, og Klemetsen mener bare en varig parkeringsløsning holder.

— Når det ikke finnes alternativ, er ikke tre år så lenge. Vi kan ikke sitte med en barnehage som plutselig ikke har parkeringsplasser.

Klemetsen tilbakeviser at problemene skyldes en klage i september til daværende byggesaksbyråd Lisbeth Iversen. Klemetsen kjenner seg heller ikke igjen i sanitetsforeningens beskrivelse om at kommunen har gitt løfter om byggetillatelse opptil flere ganger.

— Det vil jeg ikke si. Vi har hele tiden gitt uttrykk for at tomten er for liten. Her er det problemer med å følge de normene om parkering som kommunen har satt opp.

Reglene er 0,2 p-plasser per barn, og 0,5 per ansatt.

Byggesaksbyråd Øistein Christoffersen mener det er et spørsmål om parkeringsavtalen er god nok. Han har tatt over saken etter Iversen. Christoffersen sier at han ikke kjenner til avtaler eller fagetatens vurderinger om hvorfor treårig oppsigelsestid ikke holder.

— Bergen trenger barnehageplasser. Hva er det som gjør at denne saken drøyer?

— Så vidt vi vet er saken ennå ikke blitt påklaget. At vi trenger barnehageplasser er en av grunnene til at vi kan prioritere denne saken i en klagebehandling, sier Christoffersen.