— Jeg sa til familien at jeg var villig til å prioritere ham foran de andre søkerne, for at han skulle bli gjenforent med ektefellen. Bergen kommune ønsker selvfølgelig at ektefeller skal prioriteres på samme sykehjem, sier Kvinge til BT.

— Men jeg gjorde det også klart at prioriteringsgrunnlaget falt bort, dersom konen døde før han fikk plass.

Per i dag venter fjorten søkere på plass ved Skjoldtunet sykehjem. Håkon Gjelsvik er den eneste som bor hjemme.

— Alle de andre har akseptert plass ved andre sykehjem enn de ønsket. Én har ventet på plass ved Skjoldtunet siden april 2002, forteller Kvinge.

— Hver gang det blir en ledig plass, er det min oppgave å vurdere hvem plassen passer best for. Da kan det være både nummer fire eller fem på listen, avhengig av diagnose.

— Forstår du at familien til Håkon Gjelsvik er frustrert?

— Det er like mange gode argument for alle på listen. Men oppstår det akutt behov for sykehjemsplass, må man godta et tilbud ved et annet sykehjem i påvente av plass der man ønsker, svarer Kvinge.