Det sier fungerende avdelingsdirektør Anne Kristin Kleiven ved Barnevernsavdelingen i Bufetat.

– Jeg oppfatter det ikke slik at vi er ensidig opptatt av kompetanse. Vi går gjennom institusjonene og ser både på bemanning, målgrupper og hvilke behov de har. Vi har et bredt fokus, sier hun.

I internmeldingen fra mandag står det at det vil bli «utviklet og gjennomført opplæringstiltak for alle som arbeider på våre institusjoner. I dette vil inngå informasjon om rus i ungdomskulturen, kompetanse i å avdekke rusbruk, bruk av muligheter i rettighetsforskriften og metoder for forandringsarbeid.»

– Hvorfor er det ikke satset mer på opplæring i rus før?

– Vi har satset på det, men det kan være at rusbruken har utviklet seg fortere enn vi klar over. Men vi har høyt fokus på rus og kompetanse i Bufetat. Det er gode rutiner og mye kompetanse blant ansatte. Likevel må vi hele tiden styrke oss på dette feltet.

Bufetat er også uenig i at det er for få rusplasser i region Vest.

– Vi har 23 rusplasser i avtaleinstitusjoner nå. Bufetats fagteam mener at dette er nok pr. i dag, vurdert ut fra søknader fra kommunenes barnevernstjenester, sier informasjonsrådgiver Tor Havnevik.