— Den uttalelsen får stå for hans regning. Jeg ønsker ikke å kommentere den, sier Harbitz.

— Admiral Jan Jæger hevder det var lite hjelp å få av Strålevernet da de startet undersøkelsene?

— Vi ble spurt til råds av Sjøforsvaret, og våre fagfolk bød på den oppdaterte kunnskap som fantes på det tidspunkt. Hvis Jæger synes det var for dårlig, så tar vi det til etterretning, svarer Harbitz.

Han sier Statens strålevern ikke hadde noen «myndighetsrolle» når det gjaldt stråling i Forsvarets anlegg frem til Norge fikk et lovverk om stråling fra elektromagnetiske felt i 2000.

— Det er uansett Forsvaret som har ansvar for helse, miljø og sikkerhet for sine ansatte og de vernepliktige. Selv om vi har både arbeidstilsyn og strålevern og andre kontroll- og overvåkingsorganer, er det arbeidsgiveren som skal sikre at alle forhold er i orden, sier direktør Ole Harbitz.