— De bodde i huler.

— Og lagde kniver av flintestein.

Elevene visste ett og annet om steinalderen før de kom til museet, men male sitt eget mel hadde de ikke gjort før.

Historien gjennom kornet

Formidlingsprosjektet som nå pågår i Gamle Bergen Museum, er bygd opp rundt den rekonstruerte møllen. Her skal elevene lære hvorfor menneskene begynte å dyrke korn og hvordan det ble malt til mel.

De begynner med begynnelsen. Skubbekvernen var den første. Den består av en stor og en liten stein. Kornet knuses ved at den lille steinen skubbes frem og tilbake mot den store.

For 2000 år siden ble arbeidet lettere. Da kom dreiekvernen. To flate, runde steiner ligger oppå hverandre. Den øverste kan dreies rundt med en pinne. Noen av elevene blir så ivrige at museets tømrer må rykke inn for å reparere kvernen.

Kornhistorien ender i selve vannmøllen. Her får fjerdeklassingene vite hvordan vann kan få store kvernsteiner i bevegelse.

Del av kulturell skolesekk

Steinalderen er pensum på fjerde årstrinn. Derfor er alle fjerdeklassingene i Bergen kommune invitert til undervisningsopplegget i Gamle Bergen. Museet har fått midler fra den kulturelle skolesekken, en nasjonal satsing for å gi grunnskoleelever et profesjonelt kulturtilbud.

Selv om tilbudet er helt gratis for skolene, har bare rundt 300 elever vært innom steinalderundervisningen i Gamle Bergen.

— Vi er kjempefornøyd med å få penger til å drive formidling etter sesongavslutning, men vi skulle ønske at flere benyttet seg av denne muligheten. Mange skoler har helt uteblitt, forteller Astrid M. Strømsnes, prosjektleder for den kulturelle skolesekken i Gamle Bergen Museum.

Elevene ved Skeie skole drar fra møllen med en brun papirpose full av rugmel.

— Ka ska vi med det, lurer noen av elevene.

— Vi kan bake en vaffel, foreslår Yoan Lemoine (9).

Helge Sunde