Noen parkanlegg må gro igjen, andre steder vil vi appellere til dugnadsånden, sier byråd Lisbeth Iversen.

Kraftig beskjæring av pengene til parkdrift vil både merkes og synes i byen neste år, tror byråden.

Hver tredje krone vil byrådet ta. I kroner er kuttet ti millioner på årsbasis. I tillegg er bydelsparkene Turparken i Fana, Vestparken i Loddefjord og Gårdsparken på Natland falt ut av investeringsbudsjettet. Skøytebanen på Festplassen er skubbet flere år frem i tid.

— Det er ikke hyggelig å ta så mye, men vi har prioritert penger til liv og helse, sier Lisbeth Iversen (KrF), byråd for byutvikling.

Byråden er beredt til å vedta at noen anlegg får gro til, eventuelt bli vedlikeholdt hver annen uke i stedet for ukentlig. Andre steder vil hun appellere til dugnadsånden: - Vi ønsker å komme i dialog med brukerne for å få avtaler om samarbeid. Kanskje kan velforeninger eller engasjerte naboer ta seg av stellet?

Idar Reistad, som er tillitsvalgt for Naturviterne i Grønn avdeling, betegner de foreslåtte kuttene som svært dramatiske:

— Jeg ser at penger til parker og blomster drukner i et budsjett med skolenedleggelser og prisøkning for SFO. Men dette blir merkbart om et års tid når bosset flyter i friområdene, parkene gror igjen og blomstene ikke kommer som venter.

Et kutt på ti millioner utgjør 25 stillinger.

— Frykter du oppsigelser?

— Det skal vi slippe, er vi blitt fortalt. Men vi vet foreløpig veldig lite og er alvorlig bekymret for fagmiljøet vårt, sier Reistad.