LOTTE SCHØNFELDER

Vi setter pris på et dannet naboskap. Og Baker Bruns siste tilvekst kvalifiserer så absolutt – med kontinental schwung og utsikt mot Byparken og Ulriken. Det tidligere noe rufsete hjørnet mot Olav Kyrres gate er gjenoppstått i fordums glans.

Arkitekt Reimers For huset har sin til dels glansfulle historie. Med islett av bakerbransjen. Det ble nemlig tegnet i 1904 av arkitekt Egill Reimers, sønn av bakermester Bastian Reimers i Marken. Egill hadde utdannet seg i München, kom tilbake til sin fødeby i 1902 og etablerte sitt eget kontor i 1904. Og øverst på den listen han en gang satte opp over sine arbeider står et «vånhus» for Carl Ellerhusen i Olav Kyrres gate 31, anmeldt i 1904.

Jugend – Det er en av Bergens vakreste jugendstilbygninger, sier Jo Gjerstad som har gitt Baker Brun husets historikk. Den er mangfoldig – med leiligheter, butikker og pensjonatdrift. En tid var der også en førsteklasses vin— og cigarforretning i første etasje. Og så holdt P. Michelsens conditori til der fra begynnelsen av 1920-årene til midt på 1950-tallet. Baker Brun tar med andre ord opp igjen en gammel tradisjon i huset.

Dessuten kommer firmaet til sine egne, kan vi nesten si. For utsalget ligger på hjørnet til Nordahl Bruns gate som er oppkalt etter biskopen – og han var igjen oldefar til Ferdinand Brun som grunnla bakeriet i 1893.

Nostalgisk – Firmaet verdsetter historien. Men har med sin siste tilvekst tatt et steg inn i fremtiden, sier Gunnar Alsaker. Riktignok fant man ved renovering av det tidligere snackbar-lokalet både en gammel takrosett, gamle taklister og et godt fungerende kanalavtrekk. Men det lokalene er fylt med – på nostalgisk sjakkrutet gulv – er en ny kombinasjon: bakeributikk, bakerikafé og kaffebaren Kafé&Te. Med innsyn til bakeriet der bakeren er på plass kl. 6.

– Vi skal drive litt prøvebaking her også. Men vi har ikke alltid navn på nye produkter, så da blir det Dagens brød – som vi gjerne vil ha kundenes mening om. Ellers er daglig leder Trude Norevik kjøkkensjef, for her blir også småvarmt. Med brød til, selvfølgelig.

Ansvarlig for profil og interiør er Lisbeth Iversen og Inger Alsaker. Huseier Gunnar Aase tok ansvaret for eksteriøret, og folkene han har brukt, har gjort meget pent arbeid med mur og ornamenter. En standardheving av naboskapet vi setter pris på.