ARILD GILJA

— Det er spesielt å komme tilbake hit. Og fantastisk å se det flotte anlegget i dag og treffe folkene igjen.

På pressekonferansen for 18 år siden kunngjorde Johnsen at overskridelsene for utbyggingen av raffineriet ville beløpe seg til milliarder. Det startet prosessen som ledet til styreskifte og hans egen avgang. Det var da folkebegrepet mong oppsto. Verdien av en mong stoppet til slutt opp på hele 6,4 milliarder kroner.

Manglende informasjon til Stortinget, departement og media om hvordan prosjektkostnadene utviklet seg, var den viktigste grunnen til avgangen.

Raffineri og statlig eierskap

Tross den vanskelige starten for det nye bensinraffineriet, hadde Arve Johnsen tro på hjertebarnet til Statoil. Mongstad ville over tid ha livets rett, mente han.

— Norge måtte ha egen raffinering av oljen, skulle vi lykkes som oljenasjon. I tillegg til et stort, statlig engasjement, var dette en grunnpilar for en god utvikling av oljesektoren.

Johnsen ble headhuntet til jobben. Med bakgrunn som statssekretær i Industridepartementet og leder av Arbeiderpartiets industrikomité, hadde han klare visjoner for hvordan oljesektoren skulle bringe landet størst mulige verdier. Han startet med å ansatte de 25 første medarbeidere selv.

Nær milliardoverskudd

Johnsen fikk rett til slutt. I dag er Mongstad milliardbutikk. Og nettopp drivstoff-foredlingen er hovedmotoren i pengemaskinen.

— Driftsmarginene er svært gode nå, bekrefter konserndirektør i Statoil, Jon Arnt Jacobsen. Det var virkelig forutseende den gang å satse på drivstoff. I dag har anlegget også produksjon av videreforedlete gassprodukter gjennom selskapet Vekstprosess. At Mongstad også har den nest største oljehavnen i Europa, gjør oss godt rustet for fremtiden.

— Vil Mongstad fylle 60 år?

— Ja, om 30 år vil Mongstad fortsatt levere drivstoffprodukter. Jeg tror etterspørselen i transportsektoren vil øke, men kanskje avta noe i energisektoren. Der vil det i større grad bli andre alternativer på markedet.

GJENSYN MED MONGSTAD: Tidligere konsernsjef i Statoil, Arve Johnsen, på gamle tomter, for første gang på 18 år.<br/>Foto: TOR HØVIK