50-åringen har fått jobb i bofellesskapet for psykisk syke i Knappenveien. Han skal være til hjelp og støtte for andre som er i samme situasjon som han vært i.

Nilsen er ved hjelp av kurs og attføringsmidler blitt medarbeider med brukererfaring.

– For få år siden hadde jeg aldri trodd det var mulig at jeg skulle gå på arbeid igjen, sier Nilsen.

Pionerprosjekt

Nilsen har fått være med på et pionerprosjekt for tidligere psykiatriske pasienter.

Utdanningen som varte i 10 måneder besto av bolker med både teori og praksis.

Kurset i Bergen er det første i sitt slag i Norge. Modellen er hentet fra Danmark. Der har det vært en suksess i fem år. Også England og USA har gode erfaringer med opplegget.

– Målet er at deltakerne skal få jobb der de kan være en ressurs for pasienter med psykiske lidelser, sier Marianne Bjørkly.

Hun er leder for «Vilje viser vei», som prosjektet heter.

Femten tidligere psykiatriske pasienter begynte på kurs for ni måneder siden. 12 av dem fullførte. Samtlige har nå fått tilbud om jobb på ulike arbeidsplasser innen psykiatrien i Bergen.

Syk i mange år

Nilsen forteller at han var svært syk i mange år og har flere ganger vært innlagt på psykiatriske institusjoner. Behandling med hypnose hjalp.

– Denne utdannelsen har gitt meg en ny mulighet som jeg tidligere bare kunne drømme om, sier han

Foreløpig skal han arbeide tre dager i uken.

– Når man har vært borte fra arbeidslivet så lenge som meg, er det fint å få prøve seg frem litt. Trives jeg, er jeg innstilt på å jobbe mer etter hvert, sier han.

Det første året i jobb beholder han uføretrygden.

Nilsen mener bakgrunnen hans vil være en styrke i bofellesskapet.

– Da jeg var syk, savnet jeg noen å snakke med som hadde samme bakgrunn som meg. Det er lettere å åpne seg for en som selv har vært syk. Vi blir ikke sett på som myndighetspersoner slik som de profesjonelle behandlerne ofte blir.

Godord

Full av godord er også Torunn Helland (34). Trebarnsmoren gikk på en smell for syv år siden. For fire år siden gikk hun tilbake i arbeidslivet som vekter. Men en yrkesskade førte til at hun måtte slutte.

– Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe i psykiatrien. Dette var en gylden sjanse for meg, sier Helland.

Også Helland har fått tilbud om jobb. Men yrkesskaden hun ble påført som vekter, hindrer henne i å begynne fra nyttår.

– Men at jeg vil jobbe innen psykiatrien i fremtiden er helt sikkert, sier hun.

Nielsen, Rune