Henning Warloe (H) gjør comeback som byråd. Han får posten som byråd for miljø— og byutvikling, mens Eiler Macody Lund (Frp) blir byråd for sosial, bolig og områdesatsning.

— Jeg presenterer gamle ansikter med nye roller. Jeg er veldig glad for å presentere gamle travere, sa Stolt-Nielsen på pressekonferansen klokken 1130 torsdag.

— Denne byen er alt for stor og har for mange oppgaver til at vi kan ha fem byråder, fortsatte hun.

Eiler Macody Lund blir byråd for sosial, bolig og områdesatsing.

— Dette er en av de viktigste postene denne høsten, som jeg er sikker på at Lund vil fullføre på en god måte, sier Stolt-Nielsen.

Om Henning Warloe (H) sier hun.

— Han er en mann som er kjent for sine meninger, og har mye å tilføre bypolitikken, sier Stolt-Nielsen.

Trakk seg etter narkosak

Selv om ryktene om Henning Warloe comeback har gått en stund, er det som skjer nå like fullt overraskende. Warloe satt som byråd fra 2003 til 2009, da han gikk inn i rikspolitikken. Hans stortingskarriere fikk en brå slutt i 2012. Da trakk han seg fra alle verv i Høyre etter først å ha blitt siktet, senere dømt for kjøp og bruk av narkotika. Han satt på Stortinget ut perioden, men tok ikke gjenvalg.

Warloe har i ettertid uttrykt at han gjerne kunne tenkt seg å fortsette på Stortinget, men partileder Erna Solberg ga han i realiteten ingen mulighet til det. På en pressekonferanse i mars 2012 gjorde hun det klart at Warloe hadde begått et lovbrudd, og at det var uforenlig med å representere Høyre på Stortinget.

Senere samme år, i en tale til årsmøtet i Hordaland Høyre, uttalte hun:

— Det er rom for Henning i Høyre, selv om det kanskje blir et litt annet rom enn det han har hatt hittil.

Nå har han funnet sitt rom i partiet, som byråd på Rådhuset.

Sammenliknet med Petter Northug

På spørsmål om narkotikadommen hadde gjort at han tenkte seg ekstra om, svarer Warloe dette:

— Det var en vanskelig tid. Derfor har jeg fulgt Petter Northug-saken med en viss interesse. Det bør jo være sånn i samfunnet at man kan gjør feil og gå på trynet og komme tilbake og reise seg. Da må man selvfølgelig bevise at man fortjener tillit.

Se hele intervjuet med Warloe i videovinduet over.

«Bestillingsverk»

Den andre nye byråden, Eiler Macody Lund, er heller ingen ukontroversiell skikkelse.

Lederen for Bergen Frp var en av to kandidater til byrådsjobb da kulturbyråd Gunnar Bakke ble kastet ut av byrådet av Stolt-Nielsen i vår.

Den gangen valgte hun den andre kandidaten, Helge Stormoen.

Da Frp skulle ha en av de to ledige byrådsplassene, som ble ledige da KrF trakk seg fra byrådet i juni, spilte Frp bare inn én kandidat: Eiler Macody Lund.

Til tross for dette utnevnte ikke Stolt-Nielsen han som byråd før sommeren.

Forholdet mellom de to har heller ikke alltid vært det beste. Derfor kommer dagens utnevnelse overraskende. Under bybanestriden uttrykte Lund mistro til fagetatens utregninger og kalte arbeidet et «bestillingsverk».

Trosset Stolt-Nielsen

Lund ønsket Bybanen i tunnel, mens Stolt-Nielsen var tilhenger av å føre banen over Bryggen. Macody Lund var også en av de 15 som stemte for Aps presisering om at banen ikke skulle gå i dette området. Dette ble kraftig kritisert av Stolt-Nielsen i etterkant og førte også til at KrF trakk seg fra byrådet.

Macody Lund sitter i byutviklingskomiteen og det hadde vært naturlig at det var denne posten han overtok. Kraftige utsagn mot fagetaten har trolig gjort dette umulig.

Da BT snakket med Lund tidligere på onsdag, bedyret han at han ikke hadde hørt noe.

— Hva tenker du om det?

— Jeg tar det til orientering. Ellers har jeg ikke noen flere kommentarer.

Lund var også sentral i bestillingen av en bybanerapport fra Multiconsult, en bestilling daværende kulturbyråd Gunnar Bakke viste seg å kjenne til. Det skal ha vært en viktig årsak til at han tidligere i år ble bedt av Stolt-Nielsen om å trekke seg.

COMEBACK: Henning Warloe (H) gjør comeback i bergenspolitikken og blir ny byråd for miljø- og byutvikling.
MARITA AAREKOL
OMSTRIDT: Bergen Frps leder, Eiler Macody Lund, skapte bråk i byrådet da han sto bak bestillingen av bybanerapporten om tunnel gjennom sentrum. Nå er han på vei inn i varmen.
Rune Meyer Berentsen (arkiv)