På selveste julaften i fjor kunne Bergens Tidende fortelle at prekestolen i Mariakirken, som er Bergens eldste bevarte bygning fra ca. 1150, var stengt for all bruk. Årsaken var at den var i ferd med å løsne fra boltene, som fester den i kirkeveggen av tykk mur. Dersom soknepresten holdt sine søndagsprekener på prekestolen var risikoen stor at den rett og slett ville falle ned,

Siden har den forblitt stengt. Prekestolen, som trolig ble laget i 1677, holdes i dag på plass av et midlertidig fundament, samtidig som presten er «forvist» til kirkegulvet når han preker.

700.000 kroner

Nå har Bergen kirkelige fellesråd og Riksantikvaren i fellesskap blitt enige om hvordan man skal løse prekestol-problemet, og også funnet penger til å få den skikkelig i stand. For prekestolen skal ikke bare festes trygt igjen. Den skal også restaureres etter å ha blitt påført betydelige skader i treverket de siste årene. Prislappen blir trolig på ca. 700.000 kroner.

Likevel vil det ta 10 måneder før prekestolen kan tas i bruk igjen. For det er et møysommelig arbeid som skal til. Prosjekt— og stabsleder i Bergen kirkelige fellesråd, Lisbeth Torsheim, sier at prekestolen blir demontert fra murveggen like etter at årets turistsesong er over.

Tidens tann

— Eksperter vil vurdere om vi kan reparere steinen prekestolen er festet til, eller om det må settes inn helt ny stein. Selve restaureringsarbeidet vil pågå parallelt. Der det finnes eksakt dokumentasjon på trefigurene på prekestolen, vil de bli restaurert tilbake til sin opprinnelige form. Der man ikke har slik dokumentasjon, kan man ikke gjøre dette. Da vil de forbli preget av tidens tann. Målet er å få den så lik originalen som mulig, da den kom til Mariakirken på slutten av 1600-tallet, sier Torsheim.

Bør ikke flyttes

Restaureringen skal skje i nært samarbeid med Riksantikvaren og Stiftelsen Nidaros domkirkes Restaureringsarbeider.

— Vi tar sikte på at restaureringen av prekestolen skjer i Mariakirken. Dette er en helt unik og svært verdifull gjenstand. Slik vi vurderer det, bør den ikke flyttes ut av kirken. Prekestolen har neppe godt av å bli flyttet til et nytt sted med en annen luftfuktighet. Derfor planlegger vi å sperre av et område inne i Mariakirken, der arbeidene med prekestolen blir gjennomført, sier Torsheim.

Ledende sokneprest i Bergen domkirke menighet, Gudmund Waaler, er glad for at prekestolen snart skal settes i stand igjen.

— Ja, vi er svært glade for at prekestolen Mariakirken ser ut til å være reddet. Men jeg er enda mer bekymret for alt det nødvendige arbeidet som ikke blir utført på de tre middelalderkirkene i Bergen sentrum. Det er synd at disse kirkene skal forfalle uten at noen griper inn. Bevaring av middelalderkirkene er et viktig politisk spørsmål, sier Waaler.