Fløibanen har tydeligvis hatt godt av ansiktsløftningen som ble gjennomført i fjor. Eierne investerte i nye vogner, ny skinnegang, nytt maskineri og mer moderne stasjoner til den nette pris av 45 millioner kroner.

Allerede har det begynt å betale seg. I hvert fall i form av økt trafikk.

— Nyhetens interesse har nok slått ut i begynnelsen av året. Vi har også vært velsignet med mye godt vær. Vi har jo de siste årene trappet opp markedsføringen, og det ser utt til å gi resultater. Så det er nok en kombinasjon av flere forskjellige faktorer, sier Fløibane-direktør Trond Amland til NRK Hordaland.