Mannen skal ikke være livstruende skadet, opplyser lensmannsbetjent Magne Laastaad ved Lindås og Meland lensmannskontor til Bergens Tidendes nettutgave. Årsaken til ulykken er ikke kjent, men det var ikke spesielt glatt på veien. Bilen ble nærmest smadret i det voldsomme sammenstøtet.