KARI PEDERSENkari.pedersen@bt.no

For første gang har Fellesforbundet i Hordaland tatt medlemmer ut i streik for å få til tariffavtale i en enkeltbedrift. Konflikten med Wema-Systems har pågått siden 1995, men toppet seg i høst, forteller distriktssekretær Arne Herdlevær.Et enstemmig klubbmøte på Wema ba i oktober Fellesforbundet presse på for å få til tariffavtale. Partene møttes hos Kretsmeglingsmannen for Vestlandet i januar, men ble ikke enige.Fra i dag er fem av de 27 ansatte hos Wema Systems tatt ut i streik.

Ferie og pensjon Ifølge Herdlevær er det ikke utsiktene til høyere lønn som ligger bak ønsket om en tariffavtale, men femte ferieuke, avtalefestet pensjon, sluttvederlag og andre goder som partene i arbeidslivet er blitt enige om.I går var Herdlevær sammen med Fellesforbundets leder Kjell Sørensen og organisasjonsarbeider Roger Johansen i Nipedalen for å møte medlemmene sine i spisepausen. Ifølge Herdlevær og Johansen ble de bryskt bedt om å forlate bedriften. I dag står Fellesforbundets medlemmer utenfor bedriften i stedet for på arbeidsplassen sin. Ifølge Herdlevær vil Fellesforbundet passe på at ingen utfører arbeid som de streikende normalt ville gjort. I så fall kan det bli på tale med full blokade. Det samme vil skje dersom streikebrytere blir tatt inn.

Beklager streiken Daglig leder Øystein Gismervik beklager at konflikten om tariffavtale har endt med streik. Ifølge ham har det knapt vært kontakt med partene før streiken ble varslet og saken gikk til mekling.— Hvilken effekt får streiken for Wema-Systems?- En streik som varer en uke eller to skal vi stå over. Men en langvarig konflikt vil klart skade bedriften.Ifølge Gismervik er han rede til å drøfte kravet om en femte ferieuke med de ansatte. Om nødvendig vil han også inngå tariffavtale. Men betingelsen må være at Fellesforbundet garanterer at Wema-Systems holdes utenfor en eventuell landsomfattende streik i forbindelse med lønnsoppgjøret.