Byråd Nils Arild Johnsen mener Sandviksboder 1 AS har brutt avtalen på flere vesentlige punkter. Omfanget av bebyggelse er langt større enn det som i sin tid ble avtalt. Den verneverdige gjødselkjelleren er foreslått revet, og kaikanten blir ikke beholdt.

Oppheve avtalen

— Det er flere mulige utfall av saken. I verste fall kan avtalen bli opphevet, men utbygger kan også bestemme seg for å rette seg etter våre krav, sier Johnsen.

Utbyggingen av Slaktehustomten har lenge vært omstridt. Flere utbyggere kjempet i sin tid om kontrakten. Administrasjonen innstilte på å selge tomten til Prosjektutvikling AS fordi disse hadde den beste løsningen.

Men bystyrets flertall bestående av Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet ville i stedet selge til Westfal-Larsen Gruppen og Scandinavian Electric. Trass i at denne gruppen bød 1,5 millioner mindre enn Prosjektutvikling.

Endret prosjektet

Det dempet ikke konfliktnivået at vinnergruppen fikk endre på prosjektet sitt og by mer for tomten etter at alle interessenter hadde levert inn sine prosjekter og kommet med bud.

Da vinnergruppen under sitt nye navn, Sandviksboder 1 AS, la frem sitt nye prosjekt i august i fjor, var reaksjonen sterke. Både velforeninger, antikvariske myndigheter og de andre selskapene som var med på konkurransen om tomten, mente de nye planene brøt med de opprinnelige forutsetningene for utbygging. Dette legger også Nils Arild Johnsen stor vekt på når byrådet vedtar å gå til søksmål.

Advarer utbygger

— Det har betydning at bystyret la veldig sterke føringer på utbyggingen. Vi hadde også en omfattende debatt før vi endte med dette resultatet. Det er heller ikke noen hemmelighet at de øvrige interessentene følger aktivt med for å se om den opprinnelige avtalen oppfylles. Og går ikke vi til søksmål, risikerer vi at andre interessenter gjør det.

Johnsen advarer derfor utbygger.

— Dette er et veldig viktig varsku til utbygger om at vi er ekstremt opptatt av å holde oss til avtalen. De bør heller ikke glemme at miljøet i bydelen er veldig skeptisk til de planene som er lagt frem.

fakta/Slaktehustomten

  • I 1999 vant Westfal-Larsen Gruppen og Scandinavian Electric kampen om Slaktehustomten. Trass i at deres bud ikke var høyest og heller ikke var foretrukket på grunn av sine arkitektoniske løsninger.
  • Etter seieren har vinnergruppen lyst ut ny arkitektkonkurranse. Vinnerutkastet ble presentert i fjor. Prosjektet er blitt nesten dobbelt så stort som opprinnelig planlagt. Verneverdig hus foreslås revet, og kaikanten er endret, alt i strid med den opprinnelig kontrakten.
  • Utbygger lover 500 arbeidsplasser.
  • Utbyggingen omfatter 20.000 kvadratmeter, og antatt prislapp er nærmere 200 millioner kroner.
STERKE REAKSJONER: Planene for utnyttelse av slaktehustomten har vakt sterke reaksjoner.