Det var lørdag 19. april i år at 27-åringen var ute og kjørte med en Askeladden Freestyle skjærgårdsjeep i Austevoll.

Mannen tilstod i retten å ha ført båten på tross av at han hadde en promille på hele 2,94. Ved en promille over 2,0 fordres det ubetinget fengsel.

27-åringen ble dømt til fengsel i 18 dager, og retten fant det skjerpende både at promillen var svært høy, at båten hadde en kapasitet til å kjøre rundt 50 knop, og at den ble kjørt i et område med mye båttrafikk og stort skadepotensiale.