Årsken til til millionsøksmålet er at Bergo mener han fikk for lite utbytte etter tvangsinnløsningen av ham og andre minoritetsaksjonærer i 2004.

Aksjonærene fikk 155 kroner per aksjon, men den reelle verdien kan ha vært mer enn dobbelt så høy. Bergo satt på 30 000 aksjer

Olav Terje Bergo ønsker ikke selv å uttale seg om saken. Advokat Arthur Duus, som i tillegg til Bergo også representerer avisinvestor Odd Reidar Øie og andre minoritetsaksjonærer, sier til Dagens Næringsliv at 155 kroner var samme beløp som APR Holding hadde betalt til Sanoma og andre aksjonærer i 2003. Minoritetsaksjonærene mener imidlertid at det var for lavt.

Nils E. Øy som leder Redaktørforeningen mener det er modig av Bergo å gå til sak mot eierne av avisen han leder.

— Denne saken beviser at det er en korrekt avstand mellom eieren og redaktøren, sier han til Dagbladet.

Bergens Tidende