6. juli ble dommeren suspendert fra stillingen sin av Justisdepartementet.

Stevning om avskjed

Mandag var bt.no i kontakt med Statsministerens kontor, som henviste videre til Justis— og beredskapsdepartementet.

«Justis- og beredskapsdepartementet bemyndiges til å ta ut stevning om avskjed av tingrettsdommer Tor Holger Ehlers Bertelsen», skriver departementet i en e-post til bt.no.

Det betyr at staten vil fjerne Bertelsen fra sin stilling som dommer. Dommerne har et sterkt rettsvern i Norge. De er beskyttet av Grunnloven, ettersom domstolenes uavhengighet regnes for å være helt nødvendig for rettsstaten.

Inhabile i Bergen

Bertelsen er fortsatt suspendert som dommer.

— Jeg har ikke snakket med departementet, men tar dette ad notam, var Bertelsens korte kommentar til bt.no.

Kari Johanne Bjørnøy er sorenskriver i Bergen tingrett, og er Bertelsens sjef. Det er nettopp Bergen tingrett som får stevningen om hans avskjed på bordet. Ifølge Bjørnøy kan ikke saken gå i Bergen.

— Samtlige dommere er jo åpenbart inhabile ettersom de er kolleger med Bertelsen. Derfor flyttes saken til en annen domstol, sier Bjørnøy.

— Hvor lang tid kan det ta før den behandles av domstolen?

— Dette er en sivil sak, og vanligvis tar det det cirka seks måneder fra stevning sendes til saken behandles i retten, svarer Bjørnøy.