Av Sigfrid Mohn Nesttun

I et innlegg 18.10. ga jeg uttrykk for glede over at Høyres leder 1.10. i et intervju så klart slo fast at jobben fremover blir et samarbeid som inkluderer Frp, fordi man ønsker og trenger det. Høyres ledelse innser selvfølgelig at dette er den eneste sjansen man har til å bli kvitt de rødgrønne. Dette mener jeg Høyre-velgere må oppmuntre til — ikke motarbeide. Vil Høyre en gang til prøve å satse kun på to små mellompartier, blir man vandrende i skyggenes dal i årtier.

Jeg har fått to motinnlegg til dette. Det er klart. Sosialister for eksempel vil selvsagt prøve å kvele slike initiativ i fødselen! Først vil jeg svare på spørsmålet om bruk av oljepenger og om jeg mener Høyre bør forlate handlingsregelen. Dette uavlatelige maset om handlingsregelen! Den regelen har politikerne selv skapt. Dersom å endre den er nødvendig for at for eksempel våre sykehus kan få slettet gjelden og få stoppet stenging av avdelinger; er mitt klare svar ja!

Når det gjelder utenriks- forsvars- og sikkerhetspolitikk som jeg opp igjennom årene engasjerte meg mest i, var det godt å se hvor sterkt opposisjonen nylig samarbeidet - spesielt Høyre og Frp!

Her er det sannelig fristende å henlede oppmerksomheten på dem som for tiden styrer dette landet. Dersom noen hadde fortalt meg for et par år siden at SV med sin historiske bakgrunn skulle havne i regjering, ville jag kalt det for en meget dårlig spøk. SV har programfestet at Norge skal ut av NATO og at vår nære og viktigste allierte, USA, er vår tids største trussel mot verdensfreden! Er det ikke fra anti-EU-folkene vi hører at det ikke er behov for fastere sikkerhetssamarbeid med EU? De trøster seg med at vi har NATO og USA!

Det er mange som er alvorlig bekymret for utviklingen. Også toneangivende redaktører. Olav Versto i VG sier det slik: «Regjeringen og landet har ikke råd til å la SV tukle med en utenriks- og sikkerhetspolitikk som er forankret hos et meget bredt flertall i Stortinget.» Han mener videre at Stoltenberg, Gahr Støre og Haga må sette foten ned neste gang. Det skal bli spennende å se. Det som må til, er at hvis nær halvparten av Stortinget virkelig mener at denne regjeringen vi har, er så ubrukelig, må man gjøre noe med det. Mulighetene er der. Noen har begynt: Lykke til!