Kommunen har flere kort å spille med for å skape mer ryddige forhold i massasjebransjen.* Plan— og bygningsloven har regler i forhold til stede som driver med næringsvirksomhet.* Helsemyndighetene skal påse at det ikke er fare for smitte av sykdom.I tillegg kan skjenkesteder som driver en slags hallikvirksomhet miste muligheten til å selge alkohol.Byråd Kristin Ravnanger vil ta regelverket i bruk. Har lukket øynene Bergens Tidende avdekket nylig at minst fem massasjesalonger i Bergen tilbyr seksuelle tjenester.Til nå har politikere og administrasjonen i Bergen stort sett lukket øynene for den omfattende prostitusjonen som drives fra massasjeinstitutt og private leiligheter.Den kommunale innsatsen har vært rettet mot de 100-150 jentene som selger sex på gaten.- Vi har hatt fokus på rus og prostitusjon. Den andre type prostitusjon har pågått såpass i det skjulte at den ikke har fanget oppmerksomheten på samme måte, sier byråd Kristin Ravnanger (KrF).Salg av sex fra leiligheter og massasjeinstitutt er trolig langt mer omfattende enn gateprostitusjonen. I Oslo regner forskere med at inneprostitusjonen er ti ganger større enn uteprostitusjonen.Kristin Ravnanger varsler større engasjement mot den skjulte inneprostitusjonen i Bergen.. Kontroll av miljøet - Så snart ferien er over griper vi fatt i dette problemet, sier Ravnanger.Hun har allerede bedt om et møte med utekontaktene for å få en oversikt over hvor omfattende de regner med at inneprostitusjonen i byen er blitt. Hun kommer i tillegg til å be om et møte med politiet.- Å påse at ingen driver hallikvirksomhet er politiets oppgave. Men vi som kommune har et ansvar når det gjelder helsekontroller og kontroller etter plan- og bygningsloven. Det er klart at vi sammen må se om det er noen måter vi kan komme de negative sidene ved massasjeinstituttene til livs på.Kristin Ravnanger er opptatt av at det ikke er de prostituerte hun vil gå til felts mot.- Vi må huske at det ikke er ulovlig å prostituere seg. Men det er heller ikke kjekt dersom denne type virksomhet blir større. Personlig ønsker jeg at vi også finner ut om det er mulig å gjøre noe med årsaken til at jentene prostituerer seg, sier Ravnanger. Har forsømt seg Kommunen er ikke alene om å ha forsømt innsatsen i forhold til det voksende prostitusjonsmiljøet i Bergen. Politiet har heller ikke prioritert området.- Prostitusjon er ikke et prioritert område, sa avdelingssjef Tove Lian Mathisen ved person- og voldsavsnittet ved Bergen Politidistrikt til Bergens Tidende den 26. juli. Det lykkes ikke å komme i kontakt med avdelingssjefen i går for å konfrontere henne med kommunens ønske om en offensiv mot massasjeinstituttene.