Arkitekt Knut Willie Jacobsen i Scandiaconsult drar for tiden fra hus til hus i fire ulike områder tett på flyplassen — Hilleren og Grimstad/Kvitura nord for rullebanen, Flesland og Sletten rett vest, og Espeland/Mynteviken like sør for rullebanen.

Jacobsen vandrer fra rom til rom i boligene, foretar beregninger og måler hva den innvendige støyen er i de mest utsatte rommene. De aller fleste tar imot Jacobsen med åpne armer. Bare en nabo har så langt nektet å åpne døren.

Akseptert nabo

En ny forskrift setter minstekrav for innendørs støynivå. Etter 1, januar 2005 skal det gjennomsnittlige støynivået fra transportmidler ikke overskride 42 decibel gjennom hele døgnet.

— Vi har som målsetting at flyplassen skal være en akseptert nabo i vårt nærmiljø. Vi ønsker et godt forhold til våre naboer. Da sier det seg selv at må ta problemene med flystøy alvorlig. En flyplass av Fleslands størrelse produserer støy, og i perioder er den et problem for våre naboer. Derfor vil vi også gjøre det vi kan for å få flystøyen ned med 25 prosent, som er en nasjonal målsetting for å redusere den totale støyplagen i Norge, sier fagansvarlig for miljø i Avinor Region SørVest, Terje Aarsand, til Bergens Tidende.

Avhengig av konstruksjon

— Støynivået i hver enkelt bolig er avhengig av husets konstruksjon. I hovedsak er vinduer og ventiler i veggene er svakeste punktene i forhold til støyplage. På befaringene tar vi utgangspunkt i det rommet huseieren selv mener støyen er mest plagsom, og ser nærmere på isolasjon, konstruksjon, ytterveggsflater, volum, areal og glassflater i rommet. Vi innhenter også opplysninger om yttervegger, total isolasjon, innvending platekledning og tak, sier arkitekt Jacobsen.

Aarsand legger til at det tidligere er foretatt utvendig kartlegging av flystøyen på Flesland. Han antar også at den innvendige støymålingen vil føre til at mellom 10 og 40 av de 215 boligene må utbedres og isoleres for Avinors regning.

Må akseptere støy

— Beregningene i boliger er bare et av flere tiltak vi jobber med for å redusere flystøyen. Blant annet planlegger vi justeringer av innflygingsprosedyrene for å redusere ulempene med fly i lav høyde rett over boligområdene. Dessuten er jo de nyere passasjerflyene blitt atskillig mer støysvake. Dette merkes særlig når flyene tar av fra flyplassen. Men et luftrom er et komplisert system. Og selv om vi strekker oss langt for å bedre forholdene, er det grenser for hva som rent teknisk og sikkerhetsmessig er mulig å få til. En flyplass inngår jo i samfunnets infrastruktur. Skal Bergen ha en flyplass av Fleslands størrelse, må man også akseptere noe støy. Utfordringen er å få den ned på et nivå som gjør flyplassen til en akseptert nabo, legger han til.

Verst i godvær

— Får dere mange klager på flystøy?

— Ja, i perioder får vi det, særlig i godværsperioder, og når vi har fly som avgir kraftig støy. Flystøyen blir jo verre, desto bedre været er. Den oppleves også forskjellig, og er selvsagt langt mer plagsom en varm sommerdag når man sitter på terrassen, enn når man er innendørs i dårlig vær. Vi får også en del klager når de store amerikanske AWACS-flyene trener på landingsprosedyrer på Flesland. Dette er svære fly med gamle motorer, som avgir kraftig støy. Derfor er vi glad for at det ikke er flere fly av denne typen som danner grunnlag for støymåling. Dessuten er det åpenbart at fly som lander er mer plagsomt enn fly som tar av. Det er også viktig at vi i forhold til beregningene i boligene taler om samlet innendørs støynivå. Da handler det ikke bare om fly, men også båttrafikk og tungtrafikk på veiene, sier Aarsand.

FLYSTØY: - Boligens konstruksjon, vinduer og ventiler er avgjørende for å få ned flystøyen i de 215 boligene i Fleslands nabolag, sier arkitekt Knut Willie Jacobsen. Her kartlegger han støyen på barnerommet i boligen til Stein Arne Hamre.<br/>Foto: VEGARD VALDE