Regjeringen setter nå i verk flere tiltak for å få bukt med volden som skjer i familien, innenfor husets fire vegger — og særlig vold som rammer kvinner.

Akkurat nå arbeider Politidirektoratet med et opplegg for å skaffe hvert eneste av landets 27 politidistrikter spisskompetanse på familievold. Hittil er det bare Bergen politidistrikt, i tillegg til Stovner politistasjon i Oslo, som har satset på kampen mot familievolden som et eget prosjekt

Godt eksempel

— Prosjektet i Bergen er et eksempel til etterfølgelse. Tilbakemeldingene derfra er gode, sier statssekretær Rita Sletner (V) i Justisdepartementet til Bergens Tidende.

Den nye ordningen vil medføre at en del politifolk må etterutdannes, muligens i samspill med Politihøyskolen. Ekstra midler er det ikke meningen at politiet skal få.

— Politiet må øke kompetansen sin innen de økonomiske rammene de har i dag, sier Rita Sletner.

Mannen som slår

I Bergen har familievoldsprosjektet pågått i to år. Erfaringene herfra er at familievold foregår i alle sosiale lag, i alle kulturer og i alle aldersgrupper, med hovedvekt på folk i 30-årene.

I ni av ti tilfeller er voldsutøveren en mann, men det finnes menn som blir mishandlet og det er også foreldre som blir utsatt for vold av barn og barnebarn.

Mobile voldsalarmer

Etter jul setter regjeringen i gang et prøveprosjekt der kvinner skal få utdelt en mobil voldsalarm.

— Voldsalarmene mange kvinner har i dag er stasjonære og gjør at kvinnene blir fengslet i sitt egen hjem. Med mobile voldsalarmer kan de føle seg tryggere når de går i butikken eller besøker naboen. Dette vil øke livskvaliteten for mange, sier Rita Sletner.

Sletner sier at fem-ti kvinner vil få tilbud om å delta i prøveordningen. Det er ennå ikke avgjort hvor i landet den mobile alarmen skal prøves ut. Etterpå vil ordningen bli evaluert.

Voldsutvalg på besøk

I går var det såkalte kvinnevoldsutvalget, som den forrige regjeringen nedsatte i august, på besøk ved Bergen politidistrikt.

— Vi er her for å lære. Bergen politidistrikt driver nybrottsarbeid når det gjelder å få bukt med vold i hjemmet, sier utvalgets leder, Nita Kapoor til Bergens Tidende.

Kvinnevoldsutvalget skal granske situasjonen for kvinner som utsettes for fysisk og psykisk vold, og komme med forslag til tiltak. De har valgt som arbeidsmetode å legge møtene sine til institusjoner og grupper som jobber i «felten» og dermed har den praktiske erfaringen.

Dette er utvalgets tredje møte, det første utenfor Oslo. I januar besøker utvalget krisesenteret i Trondheim.

Mangler voldsregister

Foruten lederen for familievoldsprosjektet ved Bergen politidistrikt, førstebetjent Gunnar Jenssen, traff utvalget i går også representanter for barnevernsvakten, krisesenteret, Bjørgvin familievernkontor og en bistandsadvokat.

— Hva er den viktigste meldingen Bergens-politiet har til kvinnevoldsutvalget?

— Det må være å understreke hvor viktig det er med en nasjonal registrering av voldstilfeller i hjemmet, sier Gunnar Jenssen til BT.

Han mener at noe av problemet når det gjelder familievold er at den ikke er spesifikt registrert i kriminalstatistikken. Da den nasjonale registreringen av straffesaker ble opprettet på 80-tallet var ikke familievold et tema.

SØKTE RÅD HOS POLITIET: I går møtte det nylig nedsatte kvinnevoldsutvalget og lederen Nita Kapoor politiet i Bergen. Førstebetjent Gunnar Jenssen har mye å lære bort etter to år som leder for det unike familievoldsprosjektet ved Bergen politidistrikt.
Foto: Rune Sævig