• Det er ikke påvist at mennesker på tur i Byfjellene har hatt noen skadelig effekt på drikkevannet i Bergen, sier naturvernkonsulent Sølve Sondbø i Bergen Turlag.

Forslaget til nye klausuleringsbestemmelser for Svartediket og Sædalen vannverk provoserer Turlaget. I høringsutkastet fra kommunens vann— og avløpsetat foreslås en rekke nye forbud og restriksjoner på aktiviteter i bergensernes friluftseldorado.

Det foreslås blant annet forbud mot å oppholde seg i nærheten av Svartedikets bredd, absolutt forbud mot arrangementer i Isdalen-Svartediket-området og forbud mot beitende husdyr i nedbørsfeltene. Videre skal det ikke tillates nye rasteplasser eller annen tilrettelegging i fjellområdene som har avrenning til Svartediket eller Sædalen vannverk.

Vann- og avløpsetaten vil også opprettholde forbudene mot fiske, bading og telting i nedbørsfeltene til de to vannverkene.

Store områder

Restriksjonene omfatter populære byfjellsområder som store deler av Vidden, Varegga, Rundemanen, Nattlandsfjellet og de delene av Fløyen og Sandviksfjellet som ligger innenfor nedbørsfeltet.

— Vi mener de nye bestemmelsene går altfor langt. Giardia-utbruddet i fjor høst skyldtes trolig at kloakk havnet i Svartediket på grunn av lekkasjer i rør. Det er ingen grunn til å stramme inn folks bruk av Byfjellene fordi kommunen ikke hadde kontroll på kloakken fra bebyggelsen overfor Svartediket, sier naturvern- og friluftskonsulent Sølve Sondbø.

Han minner om at de sentrale Byfjellene er landets hyppigst besøke fjellområder.

— Byfjellene har ekstremt stor friluftsverdi og har stor betydning for livskvalitet og folkehelsen til folk i Bergen. Derfor vil Turlaget ha færre, ikke flere, restriksjoner på Byfjellene, sier Sondbø.

Vil ha fiske og telting

Bergen Turlag som har 19.000 medlemmer i ryggen, har levert en sterkt kritisk høringsuttalelse til de foreslåtte bestemmelsene.

Her er noen av innvendingene til forslagene:

Fiskeforbud: - Vi mener fritidsfiske bør tillates. Uttak av fisk har normalt en positiv effekt på vannkvaliteten, sier Sondbø.

Telting: Turlaget går sterkt imot totalforbud, og vil dessuten fjerne dagens forbud i 100-metersbeltet langs drikkevannsmagasinene. Sondbø sier Turlaget også avviser oppholdsforbud ved Svartediket og Gløvrevatnene.

— Det må kunne være lov og sette seg på en stein og nyte utsikten en stund, sier Sondbø.

Beiteforbud: I dag sender bønder i Arna, Åsane og Fana 1400-1500 sauer på sommerbeite i Byfjellene. Kommunen vil ha dem vekk fra nedbørsfeltene.

— Vi vil ha beitende husdyr for å forsinke gjengroingen og holde byfjellslandskapet åpent, sier Sondbø.

— Men det er påvist tarmbakterier fra sau i råvannet?

— Det er ikke kjent at ett eneste menneske er blitt syk som følge av sauer i Byfjellene. Når vi nå også får nye rensetiltak, blir tryggheten for drikkevannet ytterligere forbedret, svarer Sondbø.

«Vanvittig byråkrati»

Av alle forslagene, er Sondbø og Turlaget mest oppgitt over at arrangementer/stevner skal forbys. I noen områder kan de riktignok tillates etter søknad hvis samlingsplassen legges utenfor nedbørsfeltet. Rundt Svartediket, i Isdalen og Våkendalen gis derimot ingen unntak fra forbudslinjen.

— Det vil være helt uakseptabelt og skape et vanvittig byråkrati om enhver skoleklasse, idrettslag eller andre organisasjoner skal måtte søke om hver minste lille aktivitet innenfor det store drikkevannsområdet. Dette forbudet vil hindre mye god aktivitet på Byfjellene, sier Sondbø.

— Har Turlaget noe positivt å si om de nye bestemmelsene?

— Ja, det er bra at vann- og avløpsetaten har lagt vekk forslaget om å fjerne Brushytten og Åsebu. Vi synes likevel kommunen låser situasjonen unødvendig når de vil nekte all ny tilrettelegging rundt de to samlingsplassene, sier Sølve Sondbø.