Hanselmann har skrevet protestbrev til Utlendingsdirektoratet (UDI) og kalt inn til ekstraordinært formannskapsmøte etter at det ble kjent at selskapet Lopex vil etablere asylmottak på Askøy.

70 av 130 asylsøkerne skal i så fall bo i det gamle bakeriet i Florvåg, mens resten blir plassert andre steder på øyen.

— Vårt kommunale apparat har rett og slett ikke kapasitet til å håndtere et asylmottak nå, sier Hanselmann.

- Sprengt

Han viser til at Askøy har stram økonomi, og er en av landets største vekstkommuner. Kommunen sliter fra før med å holde tritt med etterspørselen etter barnehageplasser og skole.

— Vi er sprengt på barnehage og underviser i alle kott på skolene. Situasjonen her er verre enn i andre kommuner, sier Askøy-ordføreren.

Askøy er en av seks kommuner i Hordaland som kan få nye mottak etter at UDIs tilbudsrunde gikk ut lørdag. Men uansett hva lokalpolitikerne i Askøy eller de andre kommunene mener, er det UDI som avgjør hvor nye mottak skal etableres.

— Det er ikke mulig for oss å legge avgjørende vekt på kommunens ønsker dersom det er behov for plassene, sa regiondirektør Atle Berge i Utlendingsdirektoratet (UDI) region vest til Askøyværingen da mottaksplanene ble kjent fredag.

Reprise av Sund-strid

  • Det har jeg liten sans for. Vi har tatt dette veldig alvorlig, og har funnet ut at vi ikke makter å ta imot flere. Da synes jeg ikke noe om at staten kan overkjøre lokalpolitikerne, sier Hanselmann.

— Bør ikke Askøy ta sin del av den økte strømmen av asylsøkere til Norge?

— Vi bosetter 25 flyktninger hvert år. I formannskapet er vi enige om det er grensen, sier Hanselmann.

Han sier han «ikke utelukker» en folkelig motstand mot mottaket, slik det skjedde i Sund da asylmottaket i Klokkarvik ble etablert i høst. Da kom det flere sterke utsagn mot UDI og asylsøkere i debatter på nettet og på folkemøter. Striden endte med at den lokale Frp-formannen Roald Broch ble ekskludert fra partiet etter at han tok seg jobb ved mottaket.

Frykter isolering

Også Lindås har fått brev fra Lopex om at bedriften vil huse 120 asylsøkere i kommunen. Det skal skje ved et såkalt desentralisert mottak, det vil si at asylsøkerne blir spredd rundt i hele kommunen.

Ordfører Astrid Byrknes (KrF) sier at hun foreløpig ikke vet så mye om planene, og derfor ikke har tatt stilling til dem.

— Det er nytt for oss med asylmottak i Lindås. Asylsøkere er i en vanskelig situasjon, og jeg synes vi skal ta imot dem. Men da må det gjøres mer enn å bare huse dem, sier Byrknes.

Hun er bekymret over at Lopex har inngått en intensjonsavtale med huseiere i bygden Risasjøen, mellom Lindås og Mongstad. 40 asylsøkere er tenkt plassert i den lille bygden.

Redd for isolasjon

— Jeg er redd for at de kan bli isolert der. Det er ikke sentralt, med dårlige offentlige kommunikasjoner. Man trenger bil, for det er en drøy mil til nærmeste butikk, sier ordføreren.

I dag vil hun orientere kommunestyret i Lindås om planene. UDI har totalt fått inn tilbud om flere plasser enn de trolig trenger, både på Vestlandet og i Norge. Derfor er det langt fra avklart hvilke kommuner som vil få nye mottak. Det blir trolig bestemt i løpet av mars.

ARKIVFOTO: VEGAR VALDE