— Utvidet reservasjonsrett innskrenker retten til abort, som er den største kvinnepolitiske seieren i Norge noen gang, sier Marthe Hammer, kvinnepolitisk leder i SV.

Hun står nå i spissen for en protestaksjon blant kvinner i SV. Dette er en reaksjon på at Frp og Høyre har inngått avtale med KrF om reservasjonsrett for fastleger.

Denne reservasjonsretten skal gjelde for eksempel abort eller andre medisinske inngrep som de av religiøse eller moralske grunner vegrer seg mot å delta i.

Bekymret for utviklingen

SV-kvinnene er sterkt uenige.

— Hensynet til kvinners liv og helse må komme først, sier Hammer.

Hun er også bekymret for den videre utviklingen med blå regjering.

— Hvis de er på defensiven i abortspørsmålet, hva er det neste som kan skje?, sier hun.

- Aksept til fordømming

SVerne har valgt røde strømper som symbol. Rødstrømpe er et begrep brukt vidt om likestilling og kvinnekamp i Norge, men Hammer påpeker at det først og fremst stammer fra abortkampen på 70-tallet.

Med på aksjonen er også lokale SV-profiler som tidligere stortingsrepresentant Gina Barstad og Oddny Miljeteig.

— Det Solberg gjør er å gi aksept til fordømming mot kvinner, sier Miljeteig.

- Ikke bare kvinnesak

Erna Solberg uttalte tidligere at abortspørsmålet og legers reservasjonsrett ikke bare er en kvinnesak, men et stort etisk og moralsk spørsmål.

SV-kvinnene er ikke helt enig med vår nye statsminister.

— Abort handler nettopp om kvinnespørsmålet. Det er kvinnen som må bære barnet. Om ikke hun selv har siste ord i saken, hvem skal ha det da?, sier Hammer.

— Dessuten er halve verdens befolkning kvinner. Da blir det rart å si at noe bare er et kvinnespørsmål, sier Gina Barstad.

RØDT: De røde strømpene skal ære abortkampen på 70-tallet, sier kvinnene fra SV.
Gerd Margrete Tjeldflåt