Bondevik-regjeringen har økt forskjellene og fattigdommen i Norge, mener SV. Ifølge en Fafo-rapport lever 80.000 barn under 17 år i husholdninger som har inntekt under fattigdomsgrensen, eller som mottar sosialhjelp.

SV går blant annet inn for å:

n Øke sosialhjelpen og barnetrygden.

  • Redusere egenandeler på helsetjenester.
  • Gi skattelette til dem som har minst, og gjeninnføre skatt på aksjeutbytte.
  • Gratis skolemat, billigere barnehager og SFO er også tatt med som tiltak mot fattigdom.

På miljøsiden går SV inn for å:

  • Stanse utbygging av forurensende gasskraftverk.
  • Si nei til oljeboring i Barentshavet og Lofoten.
  • Øke tilskudd til kollektivtransporten slik at staten betaler halve billetten.
  • Tredoble investeringene i jernbanen.

— Dette blir et historisk valg. Vi kan parkere Høyre på sidelinjen, det er første gang siden 1985 at landet kan få en flertallsregjering, og det er første gang SV kan delta i en regjering, sier Kristin Halvorsen.

SV-lederen legger ikke skjul på at det også vil være skjær i sjøen i et rødgrønt samarbeid. Ap og SV står blant annet langt fra hverandre i synet på gasskraftverk og oljeboring i nord.

Også i utenrikspolitikken er det flere uoverensstemmelser. I et innlegg i Dagsavisen før helgen tok lederen av Stortingets utenrikskomité, Thorbjørn Jagland (Ap), et kraftig oppgjør med SVs utenrikspolitikk. Han mener at det rødgrønne alternativet i verste fall kan tape valget, dersom det sås tvil om hvilke grunnleggende prinsipper som skal ligge til grunn for utenrikspolitikken.

— Har dere en «gentleman's agreement» om å varsle hverandre om negative utspill?

— Vi prøver å varsle hverandre om positive og negative utspill, men utspillet til Jagland er ikke noe vi var varslet om. Det er stort sett kontakt mellom partiledelsene, for å si det sånn, sier Halvorsen til Bergens Tidende.