Over ferien starter det omfattende arbeidet med å rydde plass for et kollektivfelt i hver retning mellom Sotrabrua og Breivik-krysset. Først våren 2014 skal arbeidet være ferdig.

— Det er mye som skal gjøres, og arbeidet blir komplisert fordi veien hele tiden må være åpen. Omkjøringsveier til Sotra finnes jo ikke, sier Ole-Henning Davik, prosjektleder i Statens vegvesen.

Midlertidig

Prosjektet er en del av Bergensprogrammet, og Hordaland fylkeskommune forskutterer byggekostnadene på 100 millioner kroner. Kollektivfeltene skal strekke seg over en distanse på 900 meter, og er en midlertidig løsning til ny Sotrabru står ferdig en gang etter 2020.

Det er særlig krysset i Drotningsvik som byr på størst utfordringer å bygge ut. Ved Drotningsvik senter krysser Janaveien Rv 555 over en bro. Denne broen skal erstattes med en ny, og under byggeperioden låner Vegdirektoratet ut en tidligere militærbro som trafikken skal gå på.

Arbeidet vil ikke kunne utføres uten at veien blir stengt i korte perioder. Mellom klokken 10.00 og 14.00 har entreprenøren Implenia anledning til å stenge i inntil fem minutter om gangen. Deretter må det gå minst en halvtime før veien kan stenges på ny. Om kvelden kan veien bli stengt i inntil ti minutter om gangen.

— Med så stor trafikk som det er på denne strekningen, vil stengningene medføre køer. Vi håper folk smører seg med tålmodighet. Det blir alltid verre før det blir bedre, sier prosjektleder Davik.

Akutthjelp

— 100 millioner kroner i investering kan høres mye på en vei som likevel snart skal bygges ny. Men køproblemene til og fra Sotra er nå så akutte at vi ikke kan vente til det nye Sotrasambandet står ferdig, forklarer fylkesordfører Tom Christer Nilsen (H).

Han peker på at det er planlagte byggestarten på ny Sotrabru ikke kan komme før om seks år.

— I mellomtiden må vi gjøre noe for å få løst de akutte køproblemene langs riksvei 555. Trafikken hoper seg opp spesielt i rushtiden. Målet er å få mange av dem som i dag bruker bil i dagligtrafikken, til å ta bussen i stedet.

— Skal vi lykkes med det må vi få bedre flyt i busstrafikken, sier han.

I dag er det ikke uvanlig at bussene bruker 15 til 20 minutter fra bussterminalen ved Storavatnet til Sartor Senter i rushtiden.

Fylkesordføreren mener busspassasjerene kan halvere reisetiden på strekningen når kollektivfeltene kommer på plass.

- Hjelper på

Det er Nettbuss Vest som er operatør for busstrafikken mellom Øygarden og Sotra og Bergen. Avdelingsleder Karl Nakken er enig med fylkesordføreren i at nye kollektivfelt fra Sotrabrua og forbi Breivik-krysset vil skape bedre flyt i trafikken.

— I rushtiden er det nesten umulig å holde rutene på denne strekningen, sier han.

Likevel tror han det er vel optimistisk å tro at denne utbyggingen vil løse alle køproblemer til og fra Sotra.

— Det gjenstår et par flaskehalser på Sotra-siden før bussene kan gli forbi køene av privatbiler. Det danner seg alltid køer i tilknytning til påkjøringsveiene fra Knarrevik og Hjelteryggen.

Daglig krysser ca. 150 elever ved Alvøen skole Sotraveien over broen i Janaveien. Fra høsten må kryssingen skje på den midlertidige militærbroen.

Både rektor, André van der Heide, og leder for foreldreutvalget, Kristian Hammer Opdal er spente på hvordan elevenes fremkommelighet vil bli i anleggsperioden. Men begge understreker at de har en god dialog med Statens vegvesen. Anleggsområdet og fortauer skal sikres med gjerder.

— Vegvesenet vil også ha vakter som skal være til stede før og etter skoletid, og sørge for at elevene kommer trygt til og fra skolen, sier rektor.

Her kommer de nye kollektivfeltene i begge retninger.