En tverrpolitisk arbeidsgruppe for høyhusmeldingen leverte i går ettermiddag sin innstilling. Gruppen, som har bestått av Høyre, Frp, Ap og RV, er langt på vei enstemmig.

Mye tyder på at det arbeidsgruppen er blitt enig om, også blir resultatet når bystyret 18. september skal vedta høyhusmeldingen.

Mølleneset og Nonneseter

— Jeg har selvsagt respekt for prosessene som skal skje i de ulike partiene, men vi har levert en grundig innstilling og et godt utgangspunkt for sluttbehandling, sier Anne Gine Hestetun (Ap), som leder arbeidsgruppen.

Slik konkluderer den tverrpolitiske gruppen:

  • På Nonneseter skal det bli lov å bygge inntil 50 meter høyt. Til sammenlikning er rådhuset 51,2 meter. Dette betyr at politikerne sier ja til Entras nybygg på 15 etasjer.
  • Arbeidsgruppen setter døren på gløtt for Kjelstrup Olsens 22 etasjer høye energi-tårn på Mølleneset ved bredden av Store Lungegårdsvann. Byrådet blir nemlig bedt om å sende på høring en sak om høyhus på Mølleneset og Møllestranden.
  • Det blir ikke lov å bygge høyere enn 27 meter eller ni etasjer i Jonsvollskvartalet og på Nøstet. Her ville byrådet «vurdere høyde utover 27 meter for enkeltstående punktbygg - dersom arkitekturen tilsier det». Det historiske sentrum skal skjermes for høyhusbebyggelse.
  • Ørnen og Åsegården må klare seg med ni etasjer, ut fra samme begrunnelse. Ørnen Eiendom har planer om et høyhus på 12 etasjer, som i første runde ble stanset av fylkesmannen. Eierne av Åsegården har også byggeplaner.
  • Utover dette kan utbyggere likevel få grønt lys hvis høyhusene de lanserer er signalbygg med spesiell betydning for byen. Til slike bygg har byrådet foreslått strenge krav. Arbeidsgruppen vil også legge vekt på hensynet til godt bomiljø og til vesentlig redusert energibehov.

Prinsipp, ikke enkelthus

Hestetun presiserer at arbeidsgruppen ikke sier ja eller nei til enkeltprosjekter, men ser prinsipielt på hvilke områder av byen som tåler høyere bebyggelse.

For eksempel sier ikke et flertall nå ja til Kjelstrup Olsens høyhus fordi det er energipolitisk interessant, sier hun.

— Mølleneset blir en helt ny bydel med elementer av moderne arkitektur. Her vil vi teste ut det er egnet for høyhus før endelig ord blir sagt, sier Hestetun.

RVs Marte Mjøs Persson er uenig med flertallet på to punkt. RV sier nei til 50 meters byggehøyde i Nonneseterkvartalet, med den begrunnelse at partiet i sin tid var imot at Statens Hus skulle rage så høyt som det gjør. RV går også mot å åpne for høyhus på Mølleneset.

TIL HIMMELS: Entras nybygg på 15 etasjer blir godt synlig fra Festplassen. Flertallet i en politisk arbeidsgruppe vil si ja til dette. FOTOMONTASJE: ENTRA EIENDOM AS
Entra Eiendom,
TIL HIMMELS: Entras nybygg på 15 etasjer blir godt synlig fra Festplassen. Flertallet i en politisk arbeidsgruppe vil si ja til dette. FOTOMONTASJE: ENTRA EIENDOM AS