-Vi aksjonerer samtidig som det foregår en klimakonferanse i Milano, og vi mener at regjeringen må si nei til oljeboring på Goliatfeltet. Ikke minst er det viktig med tanke på å få redusert utslippene av CO2. Menneskeskapte klimaendringer kan føre til at havet stiger, ørknene vokser og mange millioner mennesker vil bli klimaflyktninger sier Patrick Talatas, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Stopp Goliat-alliansen består Natur og Ungdom, Changemaker, Fremtiden i våre hender og flere av de politiske partienes ungdomsorganisasjoner. Det har vært aksjoner flere steder i Norge. Norskprodusert olje og gass står for 2,5 prosent av verdens utslipp av klimagasser. Den rike verden står for 85 prosent av disse utslippene.

ISKALD AKSJON: En gruppe unge fra Stopp Goliat-alliansen demonstrerer på Torgallmenningen. <p/> FOTO: TOR HØVIK