ESPEN TJERSLAND

— Vi vil ikke bo i en molbo by! Bergen trenger en offentlig svømmehall, sier Susanne Urban.

Aksjonsgruppen «Bevar Sentralbadet» ble startet for knappe to uker siden av ulike velforeninger i Bergen. I går møttes gruppen for å klargjøre tusenvis av postkort som skal legges ut på offentlige steder. Postkortene er adressert til byrådsleder Monica Mæland.

— Vi skal kontakte ordfører og politikere i håp om å komme frem til en løsning, sier Urban.

Tidligere i høst gikk bystyret inn for å legge ned Sentralbadet for å finansiere et nytt svømmeanlegg på Nymark.

Aksjonsgruppen mener slaget om Sentralbadet ikke er tapt. I tillegg til underskriftslister og brev som skal gå ut til samtlige skoler i Bergen, håper gruppen på stor oppslutning fra befolkningen.

— Dette er en svært viktig sak, og vi mener bystyret bør vurdere alternative løsninger slik at Bergens eneste folkebad ikke blir lagt ned, sier Urban.

Appellen er i det minste klar: «Bergen uten Sentralbad er som Torget uten fisk!»